Forskning og viden

Få inspiration til at reducere fravær i udskolingen

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) belyser, hvordan kommuner og skoler kan arbejde med tilbud og initiativer, der øger motivationen for elever i udskolingen i risiko for problematisk fravær.

Rapporten fra EVA kortlægger kommuners og skolers arbejde med fraværsindsatser og beskriver fem cases, som har en lovende praksis i forhold til at reducere fravær i udskolingen via motiverende undervisningstilbud.

 

Formål

Rapporten har til formål at:

 • kortlægge tværgående erfaringer og perspektiver fra kommuner og skolers praksis i forhold til fravær
 • identificere konkrete indsatser i eller ved siden af undervisningen, der kan motivere og hjælpe elever med et begyndende eller bekymrende fravær og manglende motivation for at gå i skole
 • identificere en indsats, som kan udvikles og afprøves i samarbejde med kommuner og skoler.

 

Fem cases

I rapporten indgår en beskrivelse af følgende fem cases:

 • U-start, Hvidovre Kommune: Et tværfagligt team arbejder med fokus på, hvad det enkelte barn, der mistrives og er fraværende, har brug for at kunne vende tilbage til og trives i skolen.
   
 • Teknologitalenter, Aarhus Kommune: Samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed, hvor elever med interesse for blandt andet spiludvikling, programmering og animation kan komme i forløb sideløbende med deres skolegang.
   
 • UngAUC, Aalborg Kommune: Et udskolingstilbud på ungdomsskolen, som arbejder med at imødekomme fraværsproblematikker gennem blandt andet fleksible skemaer, praktisk undervisning og et indgående trivselsarbejde.
   
 • Hold på Gandrup Skole, Aalborg Kommune: På Gandrup Skole har man oprettet to hold på tværs af 3.-6. og 7.-9. klasse. Eleverne undervises i nogle timer hver uge på holdet og er i deres egen klasse resten af tiden. Der er fokus på at tilpasse tilrettelæggelsen af undervisning, så eleverne kan være i skole fuld tid og dermed forebygge og reducere fravær.
   
 • Er du på vej? Køge Kommune: Indsatsen er primært forebyggende. Ved at udvikle en fællesskabende didaktik arbejder man med at gøre undervisningen og skolens fællesskaber meningsfulde og derigennem reducere fravær.

 

Køge Kommunes indsats Er du på vej? er beskrevet i dette notat, der er målrettet kommuner og skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.