Forskning og viden

Forsøg med læring i bevægelse

Projektet tog udgangspunkt i en forståelse af, at relationer, motivation og kognitive funktioner alle er parametre, der har betydning for læringsmiljø og læringsmuligheder i skole- og uddannelsesforløb.

Disse tre parametre er omdrejningspunktet for undersøgelserne beskrevet i denne rapport. Rapporten blev til på baggrund af forskningsprojektet ”Forsøg med Læring i Bevægelse”, som er initieret og finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten er inddelt i fem dele, der kan læses samlet eller målrettet en bestemt aldersgruppe eller undersøgelse. Rapporten starter med et samlet resumé af alle fem dele. Den travle læser kan således danne sig et overblik uden at læse hele rapporten.

Del 1 er en overordnet beskrivelse af ”Forsøg med Læring i Bevægelse”, hvor også de to forskningstilgange;
den kvantitative og den kvalitative beskrives.

Del 4 handler om ungdomsuddannelser og unge mellem 15 og 20 år. Her er der lavet mindre projekter (modelinterventioner) med fysiske aktivitetstiltag i henholdsvis et gymnasium, en erhvervsskole og en handelsskole (hhx). I rapporten omtales hhx-klasser som ”handelsskole”. Det skyldes, at det er den institutionsmæssige placering og ikke uddannelsestypen, der er den væsentligste i denne sammenhæng.

Der er desuden lavet kvalitative undersøgelser både på gymnasium, HF og erhvervsskoler. Endelig er der gennemført to laboratorieforsøg på aldersgruppen, hvor effekten af fysisk aktivitet på kognition er målt, dels lige efter træning og dels efter et 9 ugers træningsprogram.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 2015.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.