Forskning og viden

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Rapporten fra EVA viser, at flere skolebestyrelsesformænd oplever at have indflydelse på skolens udvikling. Skolebestyrelserne er stadig i gang med at formulere og revidere skolernes principper.

Formål

Rapporten er en del af Børne- og Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram, der følger op på folkeskolereformen og dens virkninger, herunder hvilken betydning reformen har for skolebestyrelsens arbejde og rolle.

Rapporten undersøger følgende:

  • Hvilken rolle spiller skolebestyrelsen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og den generelle udvikling på skolerne?
  • Hvordan har betydningen udmøntet sig i praksis?
  • Hvilken betydning har skolebestyrelsens ændrede praksis for samarbejdet med skolens ledelse, medarbejdere og forældre?
  • Hvordan har skolebestyrelsens arbejde udviklet sig siden indførelsen af folkeskolereformen?
  • Hvordan opleves skolebestyrelsens rolle i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen?
  • Hvordan opleves det generelt, at skolebestyrelsen kan være med til at understøtte udviklingen på skolen?

 

Hovedpointer

Analyserapportens hovedkonklusion viser, at:

  • Folkeskolereformen har som udgangspunkt kun haft en meget begrænset betydning for skolebestyrelsens rolle og arbejde.
  • Skolebestyrelserne på de besøgte skoler har haft indflydelse på implementeringen af folkeskolereformen og den generelle udvikling på skolerne gennem rollen som sparringspartner for skolens ledelse.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Perspektivering

I et overordnet og fremadrettet perspektiv vurderer EVA, at analyserapporten giver anledning til at overveje, hvilken balance der ønskes mellem skolebestyrelsens rolle dels som et formelt organ, der formulerer principper, fører tilsyn mv., dels som en dialogpartner for skolens ledelse, der indgår i drøftelser vedrørende skolens udvikling og bidrager hertil med egne initiativer. Rapporten fremhæver, at hvis skolebestyrelsens rolle som dialogpartner for skolens ledelse skal styrkes, så er det væsentligt at have fokus på, at skolebestyrelsen skal have rum og ressourcer til at udfylde denne rolle, samt at for mange formelt rammesatte opgaver kan begrænse bestyrelsernes mulighed for selv at sætte en dagsorden for deres indflydelse på skolens udvikling.

Fakta om rapporten

Rapporten er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), og er en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen. 

Rapporten er udgivet i 2017.

Datagrundlaget for rapporten er baseret på kvalitative data indsamlet i forbindelse med skolebesøg på fem skoler og kvantitative data, der består af spørgeskemabesvarelser fra skolebestyrelsesformænd i følgeforskningsprogrammet indsamlet i 2014 (før reformen), 2015 og 2016. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.