Viden om

Viden Om - inkluderende læringsmiljøer

Inkluderende læringsmiljøer for elever med ADHD, autisme, ordblindhed, høre- og synsnedsættelse er i fokus i denne Viden Om.

inkluderende læringsmiljøer - viden om
© Børne- og Undervisningsministeriet

Tværgående materialer

Inkluderende læringsmiljøer er nøglen til i højere grad at gøre læringsmiljøet i folkeskolen tilgængeligt for alle elever, så alle børn og unge kan lære, trives og udvikle sig.

Redskab til fælles refleksion og planlægning for pædagogisk personale i grundskolen

Hvordan skaber vi lige deltagelsesmuligheder for alle?

Tegn på inkluderende læringsmiljøer

ADHD

© Børne- og Undervisningsministeriet

Elever med ADHD behøver generelt forudsigelighed og hjælp til overblik samt kommunikation, der guider og anerkender.

Case og spørgsmål til reflektion.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte til dialog om trivsel og sammenhold i en klasse.

Fakta om baggrund, udfordringer og virkningsfulde tilgange med særligt fokus på elever med ADHD.

Mini-cases til at styrke inkluderende læringsmiljøer.

Autisme

© Børne- og Undervisningsministeriet

I dag er mange elever med autisme en del af den almene undervisning. Når man som lærer og pædagog møder eleverne på deres betingelser, kan de trives, udvikle
sig fagligt og bidrage til hele klassen og dermed fællesskabet.

Case og spørgsmål til reflektion.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte for faglige dialoger og refleksion med henblik på at styrke klassens trivsel og elevernes deltagelsesmuligheder.

Fakta om baggrund, udfordringer og virkningsfulde tilgange med særligt fokus på elever med autisme.

‘Sociale historier’ er et pædagogisk redskab til lærere og pædagoger i inkluderende læringsmiljøer.

Ordblindhed

© Børne- og Undervisningsministeriet

Nøglen til at mindske ordblinde elevers udfordringer i grundskolen er læringsmiljøer, der giver dem mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod med andre elever.

Case og spørgsmål til reflektion.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte til faglige dialoger og refleksion om, hvordan I kan styrke klassens trivsel og elevernes deltagelsesmuligheder.

Fakta om baggrund, udfordringer og virkningsfulde tilgange med særligt fokus på ordblinde elever.

Læringsmiljøets evalueringslagkage er et pædagogisk redskab til at skabe overblik over, hvordan det står til med de inkluderende læringsmiljøer og de ordblinde elevers deltagelsesmuligheder. 

Hørenedsættelse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Det pædagogiske personale spiller en stor rolle, når en elev med hørenedsættelse skal deltage, trives og udvikle sig fagligt i grundskolen.

Case og spørgsmål til reflektion.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte til faglige dialoger og refleksion om, hvordan I kan styrke klassens trivsel og elevernes deltagelsesmuligheder.

Fakta om baggrund, udfordringer og virkningsfulde tilgange med særligt fokus på en elev med hørenedsættelse.

Aktionslæring - et redskab til at udvikle inkluderende læringsmiljøer med særligt fokus på elever med hørenedsættelse

Synsnedsættelse

© Børne- og Undervisningsministeriet

En elev med synsnedsættelse kan opleve sig udfordret i forhold til faglig og social deltagelse i skolens fællesskaber. Men man kan som lærer og pædagog være med til at begrænse udfordringerne.

Case og spørgsmål til reflektion.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte til faglige dialoger og refleksion om, hvordan I kan styrke klassens trivsel og elevernes deltagelsesmuligheder.

Fakta om baggrund, udfordringer og virkningsfulde tilgange med særligt fokus på en elev med synsnedsættelse.

Aktionslæring - et redskab til at udvikle inkluderende læringsmiljøer med særligt fokus på elever med synsnedsættelse.

Faktaoplysninger

Viden Om - inkluderende læringsmiljøer er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Ren Viden og Københavns Professionshøjskole for Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med ADHD-foreningen, Høreforeningen, Landsforeningen Autisme, Dysleksiforeningen i Danmark, Decibel og Synscenter Refsnæs.

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.