Artikel

Aktiviteter til arbejdet med kontroversielle emner og kritisk tænkning

Arbejdet med emner knyttet til seksualitet, religion, køn, etnicitet og ytringsfrihed kan give anledning til, at kontroversielle emner dukker op i undervisningen.

At kunne håndtere kontroversielle emner og kritisk tænkning - herunder ytringsfrihed - er en central kompetence i et samfund med frihed og folkestyre. Det er en færdighed, der kan øves gennem udvalgte aktiviteter, hvor eleverne lærer at indgå i dialog og udvise respekt for folk, hvis værdier ikke er de samme som deres egne.

Aktiviteterne, som beskrives i denne artikel, giver mulighed for at håndtere kontroversielle emner. Aktiviteterne sigter mod at gøre klasseværelset til et trygt sted, hvor eleverne kan udforske ideer, sætte spørgsmålstegn ved meninger og udvikle og mestre sproget og kritisk tænkning. Aktiviteterne skaber et rum for dialog om de kontroversielle emner, som kan udfordre det daglige samspil med og mellem elever.

Find links til aktiviteter og artikler nederst på siden.

 

Aktiviteter til alle klassetrin

Aktiviteterne kan fyldes med indhold, som passer til et undervisningsforløb eller en aktuel situation i klassen eller i samfundet. Alle aktiviteterne har et element af spil eller leg, som distancerer eleverne fra emnerne, og gør det nemmere og mere trygt at diskutere indbyrdes. Aktiviteterne kan tilpasses alle klassetrin.

Dilemmaspillet

Dilemmaspillet er et brætspil, der understøtter elevernes kritiske tænkning og demokratiske diskussion ved at opstille en række forskellige dilemmaer. Eleverne spiller på to hold med 3-4 spillere på hvert hold. Gennem diskussion og spil på brættet kan eleverne udvikle deres evne til at argumentere, foretage perspektivskifte og tænke kritisk. Eleverne kan opnå et nysgerrigt blik for hinandens forskelligheder, og aktiviteterne binder an til deltagelse i debatter – både som lytter og som taler.

Ved at placere dialogen på en spilleplade i et kendt og trygt miljø skaber spillet en ramme, hvor eleverne trygt kan give udtryk for og afprøve deres holdninger. Spillet tilbyder også tomme skabeloner til dilemmakort, så man selv kan skrive nye dilemmakort. Dette kan vælges, hvis et særligt emne er aktuelt i klassen eller i samfundet. Spillet er lavet til udskolingen, men kan tilpasses alle klassetrin.

 

De fire aktiviteter herunder indgår alle i materialet Kontroversielle emner i skolen.

1. Stoleleg

Aktiviteten Stoleleg (øvelse 1.2) sætter musik til elevernes stole-skift på tid, mens læreren læser flere kontroversielle påstande op. Gennem legen kan eleverne udforske den følelsesmæssige dimension af kontroversielle emner og deres betydning for stemningen og kontrollen i klasseværelset. Eleverne kan blive bevidste om, hvilke følelser kontroversielle emner vækker, og hvilke type følelser der kan opstå, når kontroversielle emner drøftes.

Aktiviteten er også god til at bryde isen, hvis et aktuelt kontroversielt og følsomt emne skal håndteres. Denne øvelse kan skaleres og bruges på alle klassetrin.

2. Bagagekontrol

I aktiviteten Bagagekontrol (øvelse 1.5) kan eleverne blive klogere på, hvordan deres overbevisninger og værdier kan påvirke deres arbejde med kontroversielle emner. I aktiviteten forholder eleverne sig – med afsæt i en fiktiv case – til deres kulturelle bagage, og de kan udvikle deres kritiske tænkning og selvforståelse.

Læreren forbereder diskussionskort bygget op omkring en fiktiv karakter med navn, eventuelt med udgangspunkt i en karakter fra en tekst, som eleverne skal arbejde med. Eleverne skal derefter diskutere, hvordan de tror, at denne person forholder sig til kontroversielle emner, og hvordan personen håndterer disse emner i hverdagen. Derefter kan eleverne reflektere over, hvor deres opfattelser og værdier kommer fra, samt hvor svært det er at identificere egne fordomme og meninger. Øvelsen kan skaleres og bruges på alle klassetrin.  

3. Forumteater

Forumteater (øvelse 2.6) er en interaktiv teaterform, hvor deltagerne agerer en fiktiv situation, som er problematisk, kontroversiel eller konfliktfuld. Publikum (eleverne) får undervejs mulighed for aktivt at deltage i spillet og ændre udfaldet. Øvelsen er god, fordi drama som genre skaber en afstand til det kontroversielle emne og gør det lettere at tale om.

4. Perspektivskift

Denne aktivitet (øvelse 2.2) kan gøre eleverne bevidste om deres sprog og sprogets magt. Ved brug af personlige spørgsmål og mere generelle spørgsmål om samme emne, kan eleverne forsøge at afpersonalisere deres sprog. En måde, hvorpå eleverne kan reducere risikoen for at såre nogen eller få nogen til at føle sig udenfor, er at diskutere emnet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv i stedet for et personligt. I denne aktivitet kan eleverne udforske fordele og ulemper ved denne ”afpersonaliserende” teknik, og hvordan den kan anvendes i praksis.

 

Find aktiviteter og inspirationsmateriale

Aktiviteter

Dilemmaspil samt kort og skabeloner findes på emu.dk

Katalog med beskrivelse af de fire aktiviteter findes på emu.dk

De to materialepakker Kontroversielle emner i skolen og Inspiration til skoleledelser om kontroversielle emner kan findes på uvm.dk 

Artikler

Artikel om undervisning i ytringsfrihed kan læses på emu.dk

Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med kontroversielle emner og kritisk tænkning i denne artikel på emu.dk

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.