Kronologi og sammenhæng

Som fag beskæftiger historie sig med tolkninger af menneskers samfundsmæssige liv i et forandringsperspektiv. Her er kronologi et centralt begreb.

Kronologien er med til at give overblik over historien. Kronologi er således afgørende for, at eleverne får indsigt i udvikling og forståelse for sammenhænge. Kronologi sætter forskellige historiske begivenheder i forhold til hinanden og er både et organiseringsprincip samt et værktøj til at skabe overblik over historien. Undervisningen kan styrke elevernes forståelse ved at udstille væsentlige begivenheders placering rent visuelt. Denne visning af begivenheder, der indgår i emner og temaer, kan være både tidsmæssigt og geografisk funderet.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for historie
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs om og få inspiration til at arbejde med kronologi og sammenhæng.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.