Find Fælles Mål, læseplan og vejledning for idræt i 10. klasse samt generel information og inspiration på fagets hovedside: Idræt i grundskolen