Aktivitet

Boldbasis og boldspil - Kidsvolley

Indskoling og mellemtrin: Kidsvolley er boldspil, der træner teknik og samarbejde parallelt. I spillet er der enkle måder at differentiere på, så de enkelte spillere kan udfordres på et passende niveau.

Aktiviteten er henvendt til 1.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: 2-6 lektioner.

Denne aktivitet tager udgangspunkt i kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse med fokus på boldbasis og boldspil. Der kan desuden tales om vinder- og tabersituationer og om at indgå i fællesskaber og overholde regler, hvorved kompetenceområdet Idrætskultur og relationer også bliver en del af forløbet.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten sætter fokus på, at eleverne træner deres evne til at deltage i boldspil med få regler samt det at samarbejde og kommunikere omkring et spil. Desuden trænes elevernes færdigheder i at kaste og gribe på forskellige måder.

Spillets opdeling i levels er et godt udgangspunkt for differentieringen i idrætsundervisningen. Det giver mulighed for, at læreren kan tage højde for elevernes forskellige fysiske og kropslige formåen og udfordre den enkelte elev på det rette niveau. Samtidig bevares fællesskabets muligheder. De enkelte levels følger således ikke nødvendigvis klassetrin, men snarere færdighederne i børnegruppen. 

 

Tilrettelæggelse

Reglerne til kidsvolley er enkle. Level 0 er det letteste niveau og passer til begyndere. Når eleverne bliver fortrolige med rammen og mestrer level 0, er de klar til level 1. Level 1 har enkelte nye regler, så eleverne samtidig genkender spillet og udfordres. I indskolingen spiller eleverne på level 0-2.

Spillet kan spilles på en almindelig badmintonbane, over en bom, over en udspændt snor, eller på en bane med original kidsvolleyudstyr: Stænger og net.

Find reglerne for kidsvolley samt ideer til konkrete undervisningsforløb via Dansk Volleyball Forbund, der har lavet lavet seks undervisningsforløb for 1.- 6. klasse: skolevolley.dk

Som en afslutning på et kidsvolleyforløb kan det være en mulighed, at eleverne deltage i et stævne. Dansk Volleyball Forbund arrangerer, i samarbejde med Dansk Skoleidræt, kidsvolleyturneringer for især 2. og 3. klasse over det meste af landet.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal undervisningen organiseres?
 • Hvilke ideer/forløb fra skolevolley.dk skal eventuelt anvendes?
 • Hvordan rammes den enkelte elevs niveau bedst muligt?
 • I hvilket omfang skal der fokuseres på begreber som fairplay, snyd, vindere og tabere?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten kan opbygges, så den følger reglerne for de forskellige levels, som det er beskrevet under punktet "Tilrettelæggelse".

Teknik:
Der kan igennem aktiviteten fokuseres på at:

 • træne kastetenik: Fingerslagskast, baggerslagskast og servekast.
 • træne gribeteknik: Høje bolde og mere direkte - hvornår kan bolden gribes over hovedet, og hvornår gribes den ved maven?
 • træne evne til at bevæge sig i en god position til at gribe.

Tekniktræningen kan kombineres, så kast og gribninger trænes samtidig, ved at eleverne arbejder i makkerpar.

Rotation:
Rotationsprincippet er vigtigt, og det kan anbefales, at der først øves rotationer uden bold. Husk at der roteres forskelligt, alt efter om der er 4,3,2 eller 1 spiller på banen.

Vindere og tabere:
Selvom spillet har en taber og en vinder, giver det sjældent anledning til konflikter, da det er meget let for eleverne selv at dømme, eksempelvis at vurdere hvem af spillerne, der "dør". Det kan dog være en god ide at komme ind på emner som fairplay, vinder- og tabersistuationer.

 

Evaluering

Der kan eksempelvis evalueres ud fra følgende spørgsmål:

 • Kan eleven følge spillets regler?
 • Kan eleverne kommunikere og samarbejde?
 • Kan eleven serve og lave fingerslags- og baggerslagskast?
 • Kan eleven bevæge sig, så han/hun har et bedre udgangspunkt for at gribe bolden?
 • Kan eleven gribe forskellige typer kast?
 • Kan eleven kommunikere og rotere på det rigtige tidspunkt?

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang lykkedes det at udfordre eleverne på netop deres niveau?
 • Hvordan virkede den valgte organisering af undervisningen?
 • Hvilke justeringer ville være nødvendige, hvis aktiviteten skulle gennemføre igen?

 

Kreditering

Aktiviteten er beskrevet med udgangspunkt i de regler og forløb, der findes på siden skolevolley.dk, der er udarbejdet af Dansk Volleyball Forbund i samarbejdet med Dansk Skoleidræt, Novo Nordisk og a-sport.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.