Aktivitet

Boldbasis og boldspil - Skumtennis og slagteknik

Mellemtrin: Med udgangspunkt i et materiale fra DGI gives der her en række ideer til, hvordan der kan arbejdes med slagteknik i skumtennis.

Aktiviteten er henvendt til 3.-5. klasse.
Anslået tidsforbrug: 2-4 lektioner.

Inspirationsmaterialet lægger op til at arbejde med skumtennis igennem mange forskellige øvelser. Materialet tager udgangspunkt i kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse, og øvelserne lægger vægt på, at eleverne kan ramme bolden og holde den i luften samt anvende forskellige slag med varieret kraft.

 

Forudsætninger, form og indhold

Skumtennis er en god måde at arbejde med slagteknikker på, i forhold til spil med forlænget arm. Ketsjerne er relativt korte, og bolden er blød og langsom. Derfor giver skumtennis i høj grad mulighed for at imødekomme de elever, der har det svært med bolde.

Skumtennis er et godt valg i forhold til det grundlæggende arbejde med ketsjerspil. Der arbejdes individuelt, bolden bevæger sig langsomt, og den slår ikke hårdt. Der er desuden mulighed for en høj grad af differentiering i forbindelse med opøvelse af slagteknikker. I materialet fra DGI er der både gruppeøvelser og stationsøvelser, der kan udfordre den enkelte elev.

 

Tilrettelæggelse

DGI har lavet en række forslag til øvelser, der kan bruges til at vænne eleverne til at bruge en ketsjer. Der er også beskrevet flere småspil, som eleverne kan fortsætte med, når de er klar. Læs om øvelserne og se illustrationerne i filen, der kan tilgås via dette link.

Det kan være en fordel at starte øvelser op uden ketsjer, så eleverne blot slår til bolden med hånden. Dette vil ofte give eleverne nogle gode bevægelser, som kan overføres til spillet med ketsjerne.

Det kan være en god ide undervejs at inddrag eleverne i forskellige måder, hvorpå de kan udfordre sig selv.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvilke øvelser skal anvendes?
 • Hvordan skal eleverne introduceres til øvelserne?
 • Hvordan skal øvelserne organiseres?
 • Hvordan sikres det, at den enkelte elev udfordres på sit niveau?
 • Hvordan skal der samles op på arbejdet med øvelserne?

 

Aktivitetens opbygning

Inspirationsmaterialet indeholder 11 øvelser samt forskellige små spil, der kan anvendes, som det bedst giver mening i forhold til klassens sammensætning og niveau. Alle øvelser og spil er beskrevet med ord og billeder i materialet.

Herunder findes desuden eksempler på aktiviteter, der kan fremme elevernes slagteknik:

 • Slå bolden i gulvet mens du drejer omkring dig selv
 • Hold bolden i luften med driblinger, mens du sætter dig ned og rejser dig op
 • Slå bolden højt op i luften og drej omkring dig selv, nå bolden og slå den op igen
 • Skift mellem forhånd og baghånd og lad bolden ramme jord mellem hvert slag
 • Slå bolden op af en væg, drej rundt og nå bolden igen

 

Evaluering

Når aktiviteterne skal evalueres, kan der for eksempel ses på:

 • om eleverne ser på bolden, inden de slår?
 • om eleverne drejer omkring kropsstammen i slaget?
 • om eleverne har modsatte fod forrest i serven, for eksempel ketcher i højre hånd, og venstre fod forrest?

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilken grad lykkedes det at udfordre eleverne på deres niveau?
 • Hvordan fungerede de udvalgte øvelser og spil?
 • hvilke justeringer ville være nødvendige, hvis øvelser og spil skulle anvendes igen?
 • hvordan kan der herfra bygges videre på elevernes færdigheder inden for ketsjerspil?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af DGI.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.