Artikel

Fysisk træning - Stenalderfitness

Stenalderfitness er en nyere træningsform, der kan være mere eller mindre styrkebetonet. Træningen foregår udendørs, og den kan tilpasses elevernes alder og niveau samt det område, hvor skolens ligger.

Stenalderfitness er tænkt som en generel træning af hele kroppen, hvor kroppens egen vægt bruges til at gøre øvelserne styrkebetonede. Nogle udøvere fokuserer på det forhåndenværendes princip, og på at træningen foregår udendørs, andre tænker på at vende tilbage til urbevægelsen, så skader på grund af stillesiddende arbejde foran computer kan undgås.

Stenalderfitness er funktionel træning. Det vil sige, at udøveren laver bevægelser, der er naturlige for kroppen. Dette står i modsætning til at træne isolerede muskelgrupper i en fitnessmaskine i et motionscenter.

Træningen kan foregå i en rute rundt om på skolens område, eller på en længere rute i eksempelvis en skov, en park eller et grønt område.

 

Herunder præsenteres en ramme for arbejdet med stenalderfitness: 

 • Som altid bør der startes med en opvarmning. 
 • Herefter kan selve træningsformen og ideen bag præsenteres. Her kan eleverne også få lov til at lege lidt med tanken om, hvordan hulemænd styrketrænende, da de eksisterede.
 • Derefter kan der løbes afsted i roligt tempo og gøres holdt ved udvalgte steder på ruten. Hvert stop kan indeholde en øvelse, der vises med krop og forklares med ord.
 • Eleverne kan så lave den viste øvelse i makkerpar: Den ene starter på øvelsen, den anden coacher - bagefter bytter eleverne roller.
 • Mens eleverne laver øvelserne og umiddelbart efter, kan læreren forklare om musklernes arbejde eller stille spørgsmål. 
 • Derefter løbes videre til et nyt sted og en ny øvelse.

 

Forslag til øvelser:

 • Find en trappe. Lad eleverne løbe op og ned. Lad dem løbe i ring, så der er plads til flere på samme trappe.
 • Find en "lav"/mur kant og lad eleverne hoppe op med samlede ben. Derefter hopper de ned og gentager øvelsen så mange gange som muligt. En mur, der eksempelvis løber ned mod en tunnel, er god, fordi den har varieret højde, og eleverne kan dermed tilpasse øvelsen til egne forventninger.
 • På en kant/bænk kan der træne triceps med øvelsen dips.
 • Findes der i nærheden et velegnet skovområde, kan man også bruge grene til armgang, armhævninger, armbøjninger eller lignende øvelser.
 • Helt almindelige træningsøvelser alene eller i samarbejde med en makker kan også sagtens bruges ude i det fri. Tænk sanserne med, så eleverne mærker, at græsset er fugtigt, at udsigten er god, at grenene holder, at asfalten er hård med mere.
 • En legeplads giver som regel også en række gode træningsmuligheder.
 • Inddrag eleverne og lad dem finde på øvelser til hinanden på et givent sted. Men indkreds området og gør det konkret ved at give dem stikord, eksempelvis: Find på en øvelse, hvor I træner armene! Der er mulighed for coaching og dialog om øvelserne.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.