Aktivitet

Svømning - I vandet med tøj på

Mellemtrin: Denne aktivitet sætter fokus på den oplevelse, det er, at falde i vandet ved et uheld. Herefter lægger aktiviteten op til at træne relevante teknikker til at rede sig selv og andre.

Aktiviteten er henvendt til 3-5. klasse.
Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Denne aktivitet sigter mod, at eleverne oplever konsekvensen af at falde i vandet med tøj på. De får viden om og redskaber til at tackle situationen, og de øver livredning. Aktiviteten tager udgangspunkt i arbejdet med vandaktiviteter, der er en del af kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten forudsætter, at eleverne kan svømme. Aktiviteten er lærerstyret og består af en række små øvelser samt samtaler og vejledning mellem svømmelæreren og de enkelte elever. 

Oplevelsen kan være grænseoverskridende for nogle elever, hvilket bør tages alvorligt. Det vil derfor være væsentligt, at læreren inden forløbet har overvejet, hvordan elevgruppens forskellige forudsætninger og indstillinger til en farlig situation i vandet kan mødes. 

Differentieringsmuligheder:

 • Nogle elever kan få lov til at udføre øvelserne på lavt vand og i nærheden af kanten.
 • Kravene til hvor langt eleverne skal svømme med tøj kan mindskes.
 • Eleverne kan bjærge en lettere genstand end en klassekammerat.
 • Elever, som føler sig usikre på opgaven, kan også kigge på, mens andre starter på opgaven. Så er de bedre forberedt på opgaven og kan lettere forholde sig til selv at skulle i gang.

 

Tilrettelæggelse

Eleverne skal på forhånd have besked om at medbringe ekstra tøj foruden det sædvanlige svømmetøj. Det ekstra tøj skal bestå af en langærmet trøje, strømper og langebukser. Tøjet skal kunne holde til at komme i vandet. Det er vigtigt, at tøjet kan suge vand til sig, så oplevelsen bliver realistisk og udfordrende. 

Det er godt at tale med eleverne, inden aktiviteten påbegyndes, så de ved, de skal forvente, og at det våde tøj tynger dem ned.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal undervisningen organiseres?
 • Hvilke øvelser skal anvendes?
 • Hvordan rammes den enkelte elevs niveau bedst muligt?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er bygget op af en række små øvelser, der kan sættes sammen, som det bedst passer til klassen og elevernes niveau. Øvelserne udføres alle med tøj på:

 • Hop i og svøm fire baner fri på tværs af bassinnet på det dybe vand. 
 • Træd i vande i et-to minutter. Kom ind til kanten, når I ikke kan klare mere. 
 • Bjærg jer selv med en "aqua orm". Den ene hånd holder slangen, den anden skodder. Brug benene på skift og spark ud til siden - forestil jer, at I er i gang med at bjerge en person, så er der ikke plads til crawlben.
 • Bjærg en person. Den, der skal bjærges, har en slange. Der, der bjærger, er bag ved og holder den ene arm om personen, som skal bjærges, og skodder med den anden.
 • Tag tøjet af i vandet. Trick til trøjen er at tage krydsfatning forneden og så trække trøjen op over hovedet. 

 Ekstra udfordringer:

 • Træd vande i en længere periode.
 • Bjærg uden hjælpemidler.
 • Forklar de andre om naturlige reaktioner for personer i nød.
 • Hent en "person" op fra bunden og bjærg personen ind til kanten,
 • Øv at få personen op på land.
 • Træn frigørelsesgreb.

 

Evaluering

Der kan i løbet af aktiviteten foregå en formativ evaluering med fokus på feedback og feedforward i forhold til de forventninger læreren har givet udtryk for i aktiviteten.

Undervejs kan læreren også lægge mærke til:

 • om eleverne er trygge og deltager aktivt?
 • om eleverne holder pause ved kanten eller går på bunden?
 • om eleverne lykkes med bjærgningen?
 • om eleverne kan svare på spørgsmål om livredning?

Evalueringen sker altså undervejs, men afrund gerne fælles med en samtale omkring oplevelser, kommentarer og en fælles feedback og feedforward til klassen.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • I hvilket omfang lykkedes det at udfordre eleverne på netop deres niveau?
 • Hvordan virkede den valgte organisering af undervisningen?
 • Hvilke justeringer ville være nødvendige, hvis aktiviteten skulle gennemføre igen?

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.