Artikel

Svømning - Vandtilvænning

Når elever er bange for vand, skyldes det ofte, at de er bange for at få hovedet under vand og bange for ikke at kunne bunde. Artiklen giver ideer til, hvordan der kan arbejdes med at vænne eleverne til vandet.

Vand er for mange børn et fascinerende element, som de gerne vil lege i. Men nogle børn har også haft dårlige oplevelser med vand og vandaktiviteter - oplevelser der har gjort dem bange for vand. Hos nogle elever har det udviklet sig til direkte vandskræk, og andre har blot fravalgt vandaktiviteter og skal gradvist vendes til vand igen.

 

Hvordan kan der arbejdes med vandskræk?

Har elever vandskræk, skal de ikke udsættes for øvelser, hvor de får hovedet under vand og på samme til ikke kan bunde. Begge disse udfordringer må altså ikke være til stede i samme øvelse. 

Det vigtigste og det første, der bør arbejdes med, er at få fjernet elevernes angst for at have hovedet under vand. Eleverne skal derfor starte på lavt vand, hvor de kan bunde. På det lave vand kan der laves aktiviteter, hvor eleverne gennem sjove lege oplever, at selvom de får vand i hovedet og hovedet under vand, så sker der ikke noget ved det.

Når eleverne er trygge ved at få hovedet under vand, kan den anden skræk - angsten for det dybe vand  - som regel overvindes ved hjælp af undervisning i almindelige svømmeteknikker. Dette skal foregå først på på lavt vand og siden på dybere vand. 

Der kan arbejdes ud fra et ønske om, at øvelserne skal gøre eleverne i stand til at få hovedet under vandet samt at slippe kanten og bunden.

 

Tryghed er vigtigt

For elever, der ikke er trygge ved vand, kan det være en stor fordel, at læreren er med i vandet. Det er vigtigt ikke at presse eleverne mod deres vilje, men at gå langsomt frem og lade dem arbejde med deres grænser.

Elever, der ikke er vant til at være i vandet, vil ofte bevæge sig meget langsomt i vandet, og de vil derfor komme til at fryse relativt hurtigt. Vandet føles ikke så koldt, hvis de har skulderne under vandet, og hvis deres aktivitetsniveau er højt.

 

Ideer til konkrete aktiviteter

Der følger her forskellige ideer til aktiviteter, der kan hjælpe eleverne til at overvinde angsten for at få hovedet under vand samt ikke at kunne bunde. Fælles for alle aktiviteterne er, at eleverne skal være trygge og udfordres på deres niveau. Der må meget gerne anvendes svømmebriller, da mange elever oplever, at det er ubehageligt at have åbne øjne under vand.

Aktivitetsbeskrivelser:

 • Bordtennisbolde: Eleverne har kun hovedet over vandet, og de skal nu bevæge sig gennem vandet, mens de puster til en bordtennisbold eller et andet let flydende redskab. Eleverne oplever på denne måde at have munden tæt på vandet, uden at de får vand i munden. Har man den rekvisit, der hedder et spejlæg, er det en god ide at udfordre eleverne til at forsøge at vende den ved at puste til den.
   
 • Balloner: Både almindelige balloner med luft og vandballoner kan bruges i vandet. De er sjove at kaste med, og pludselig har eleverne måske kastet sig for at nå en ballon midt i et spil "smørklat" og har fået vand i hovedet, uden at det var farligt.
   
 • Sange: Det kan være en god ide at synge sange, mens alle går rundt med hinanden i hænderne. Sammenholdet gør eleverne trygge og fastholder dem i øvelsen. Det kan så varieres, hvordan eleverne går rundt, hvor tæt de er på vandet, hvor meget der pjaskes og så videre. Slut eksempelvis af med at synge omkvæd eller ord fra sangen under vandet. For eksempel: "Jeg gik mig over sø og land", hvor "sø" synges under vandet. Eleverne oplever derved, at det ikke er farligt at have åben mund under vandet, og at de kan snakke/puste ud under vandet uden at få vand i munden.
   
 • Rundkreds: Eleverne danner en rundkreds og har fat i hænderne på hinanden. Skulderne er under vand. Rundkredsen skal nu bevæge sig så hurtigt som muligt med uret. På signal fra læreren skal rundkredsen skifte retning. Eleverne vil opleve den cirkulation, de har sat i gang i vandet, og de vil få svært ved at bevæge sig imod denne. Her vil de opleve manglende kontrol over det at have fat i bunden, men med den tryghed at de har to personer, der holder dem i hænderne.
   
 • Se under vand: Eleverne er sammen to og to. Den ene viser et antal fingre under vand, og den anden skal starte med bare at tage ansigtet under vand og tælle fingrene. Der kan efterhånden arbejdes med, at hele hovedet kommer under vand.
   
 • Lyt under vand: Læreren kan slå slag under vandet for eksempel med en nøgle på trappestigen. Eleverne skal så dykke ned og lytte, og når de kommer op, kan de fortælle, hvor mange slag der var.
   
 • Dykke efter guld: Der placeres forskellige genstande på bunden, hvorpå eleverne skal prøve at dykke ned og komme rundt på bunden og samle dem op.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.