Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Dette område sætter fokus på hovedtanker og problemstilliner i de store verdensreligioner og i andre livsopfattelser.

Undervisningen skal give mulighed for at reflektere over hovedtræk og centrale grundbegreber i udvalgte verdensreligioner og andre livsopfattelser med betydning for verden og Danmark – herunder forholde sig til menneskers tro og de dilemmaer, der kan opstå mellem individ, fællesskab og samfund.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for kristendomskundskab
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find ideer til arbejdet med ikke-kristne religioner og livsopfattelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.