Artikel

Tro, magt og medier

Portalen Tro, magt og medier henvender sig til historie og kristendomskundskab i udskolingen. Med klip fra et filmarkiv om mission i Afrika kan eleverne skabe nye og personlige fortolkninger af historien.

Baggrunden for platformen er dokumentarfilmen De Frelste (2018). De Frelste handler om 100 års dansk kristen mission i det nordlige Nigeria. Dokumentarfilmen baserer sig – ligesom platformen – på et filmarkiv, skabt af missionærer fra Sudan Missionen i perioden fra 1920’erne til i dag.

 

Platformens indhold

Platformen indeholder et stort filmarkiv med kristne propagandafilm, dokumentation af gamle stammer og deres skikke, videobreve fra missionærbørn og indslag fra lokal-tv, hvor missionærerne fortæller om deres arbejde. Der er således tale om både professionelle optagelser og amatøroptagelser imellem hinanden. Arkivet indeholder materiale, der oprindeligt er blevet til for at udbrede kendskabet til kristendommen og indsamle penge til Sudan Missionen, der i dag hedder Mission Afrika.

Ud over Mission Afrikas arkiv indeholder platformen en række nye interviews, der er lavet i Danmark og Nigeria. De interviewede er alle på en eller anden måde tilknyttet Mission Afrika. Alle medvirkende er grundlæggende positivt stemt over for missionen, men i kilderne kan eleverne også opleve kritik, eksempelvis i form af, at der findes en europæisk og en afrikansk udgave af kristendommen. Kritikken retter sig også mod den kulturimperialisme, som kristendommens udbredelse også kan ses som udtryk for.

 

Platformens opbygning og tilknytning til Fælles Mål

Platformen er inddelt i tre temaer, Tro, Magt og Medier, og er baseret på Fælles Mål for kristendomskundskab og historie. Arbejdet med platformen kan bidrage til, at eleverne opbygger de kompetencer, de prøves i efter 9. klasse.

Som det fremgår af undervisningsvejledningen for historie og kristendomskundskab, skal undervisningen indeholde en problemorienteret eller undersøgende tilgang til emner/temaer, ligesom eleverne skal have arbejdet med forskellige kulturteknikker. Det gør de på platformen ved at udvælge videomateriale fra filmarkivet, som besvarelse på arbejdsspørgsmålene og den overordnede problemstilling. På den måde aktiveres eleverne, så de træner deres færdigheder i at udvælge kilder, skabe (medie)produkter og argumentere for deres valg – alt sammen færdigheder, som er en del af prøven i fagene.

Det filmiske materiale, som eleverne skal arbejde med, er delt op i klip af 10-20 sekunders varighed. Klippene er klar til at blive sat sammen i nye fortællinger, når eleverne via udvalgte klip besvarer konkrete arbejdsspørgsmål. Alt arbejde, også videoredigeringen, foregår på selve platformen.

Platformens forskellige temaer er tænkt, så Tro primært understøtter arbejdet med kompetencemålene for kristendomskundskab, Magt rækker ind i begge fag, og Medier retter sig mest mod historie.

 

Hvordan kan der arbejdes med platformen?

Platformen er delt op i en lærerside og en elevside. På lærersiden er der anvisninger til næste skridt i processen, og der ligger korte film på 2-3 minutter, som introducerer de forskellige problemstillinger, og som kan danne grundlag for diskussioner i klassen. Filmene har supplerende tekster med baggrundsinformation og perspektivering.

Der er tilknyttet en problemstilling til hvert tema:

  • Tro: Hvad er godt og dårligt ved at have en tro?
  • Magt: Hvorfor havde missionærerne magt over afrikanerne?
  • Medier: Hvad har det betydet for udbredelsen af kristendommen, at missionærerne benyttede sig af medier?

Når læreren har logget ind med sin mailadresse og en selvvalgt kode, kan de enkelte elever eller grupper oprettes i systemet, hvorved der skabes et link til hver. Herefter får eleverne linket, der giver dem adgang til systemet. Læreren har løbende overblik over, hvor de forskellige elever eller grupper er i processen, da deres arbejde uploades automatisk og løbende til lærersiden.

Når eleverne har fået deres link, kan de vælge mellem de tre temaer og dykke ned i problemstillingen med tilknyttede arbejdsspørgsmål. Hvert arbejdsspørgsmål har en række relevante klip tilknyttet.

 

Forslag til forløb med udgangspunkt i platformen

Der kan for eksempel afsættes 2-4 lektioner til at arbejde med platformen, og der kan arbejdes med udgangspunkt i et enkelt fag eller tværfagligt. På den tid vil det være muligt for eleverne at opnå et indblik et hjørne af problematikken, så de kan skabe et produkt og give et personligt bud på en af problemstillingerne.

Fire lektioner kan eksempelvis disponeres på denne måde:

  • Lektion 1: Forløbet kan introduceres, og emnet kan diskuteres på baggrund af de tre korte film på introsiden: Intro til Tro, Magt og Medier, Afrikas historie på 2,5 minut samt et uddrag af filmen De Frelste.
  • Lektion 2: Valg af tema - Tro, Magt eller Medier. Eleverne kan påbegynde filmiske besvarelse af et eller flere af arbejdsspørgsmålene. Læreren kan vælge, om alle arbejdsspørgsmålene skal besvares, ligesom hele klassen kan arbejde med de samme spørgsmål eller vælge forskellige.
  • Lektion 3: Eleverne kan arbejde videre med deres filmiske besvarelser.
  • Lektion 4: Som afslutning kan eleverne præsentere deres film, og forløbet kan afsluttes med feedback og en fælles drøftelse i klassen.

 

Find Platformen

Platformen og den tilknyttede lærervejledning kan findes på tromagtogmedier.dk

Platformen fungerer bedst med seneste udgave af Firefox eller Chrome. Platformen fungerer ikke på mobiltelefoner eller tablets.

 

Inspiration

Læs mere i faghæftet for kristendomskundskab

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Robin Schmidt og Morten Vest. Materialet er produceret med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Skaberne af dokumentarfilmen og af denne platform har ikke tilknytning til eller forpligtigelser over for det kristne miljø i Danmark eller Afrika.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.