Artikel

Hvad betyder GDPR for lærernes daglige arbejde?

Persondataforordningen også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) har betydning for, hvordan elevernes personlige oplysninger behandles. 

Formålet med denne artikel er at gøre det lettere for dig at få overblik over de nye regler, som du skal være opmærksom på i din undervisning.

Reglerne for, hvordan personoplysninger skal håndteres, er blevet skærpet, med persondataforordningen af maj 2018. Disse regler har som intention at give borgerne kontrol over egne data. Dette har betydning for, hvordan du som lærer skal behandle elevernes personfølsomme oplysninger.

Her får du et overordnet overblik.

 

GDPR og oplysningstyper

Skal årsag til en elevs fravær behandles som en personfølsom oplysning? Hvad med elevernes karakterer, er de personfølsomme oplysninger? Find svar i de to informative videoer produceret af Skoleforvaltningen i Aalborg. Videoen Intro til GDPR giver dig hurtigt overblik over, hvad persondataforordningen handler om i en skolekontekst.
Videoen Personoplysninger giver dig konkrete eksempler på, hvilke af de forskellige oplysningstyper, vi skal behandle varsomt i en skolekontekst.

 

Opmærksomhedspunkter

Hvilke billeder må jeg tage af eleverne? Portrætbilleder må ikke anvendes offentligt uden forældrenes samtykke, men må de anvendes blandt skolens personale uden samtykke?

Med GDPR spillet på nogetathavedeti.dk får du svar på, hvordan I skal behandle og opbevare elevernes personoplysninger. Det er bl.a vigtigt at være opmærksom på, hvilke billeder du må tage af dine elever, og hvilke produkter du må udstille. I de to følgende videoer på youtube.dk Billeder og Fysiske dokumenter kan du finde svar på dette.

Vær opmærksom på, at børn under 13 år nyder særlig beskyttelse i persondatalovgivningen. Der skal således indhentes samtykkeerklæringer og oplyses om, at der bliver taget billeder. Du skal sikre dig, at skolen har samtykkeerklæringer fra alle hjem.

 

Kreditering

Udarbejdet af Danièle Eychenne, pædagogiske konsulent ved CFU/KP - December 2018.

Artiklen inkluderer materiale fra Aalborg Kommunes GDPR for skoler fra 2018 samt artiklen fra Folkeskole.dk "EU's nye regler for persondata: Det skal lærerne gøre" fra 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.