Redskab

Vejledning og inspirationsmateriale om det pædagogiske læringscenter

Det pædagogiske læringscenter

Pædagogiske læringscenters centers formål er at fremme elevers læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det kan ske ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Desuden skal det pædagogiske læringscenter inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. I vejledningen får du et overblik over rammer og regler, men også inspiration fra praksiseksempler, der for eksempel kan handle om organisering på skolen.

Siden er opdateret 03. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.