Forskning og viden

Rapport: Ledelse tæt på undervisning og læring

Når skoleledelserne involverer sig i at udvikle undervisningens kvalitet, har det en gavnlig effekt for elevernes læring. Rapporten går også tæt på hvordan ledelser styrker professionelle læringsfællesskaber i praksis.

Med udgangspunkt i erfaringer fra fire skoler giver rapporten Ledelse tæt på undervisning og læring. konkrete eksempler på, hvordan der kan bedrives pædagogisk ledelse, som er tæt koblet til forskning indenfor områderne ledelse af undervisning og læring. 

I undersøgelsen finder du blandt andet eksempler på, hvordan skoleledelsen:

  • Faciliterer samarbejde i teams
  • Observerer undervisningen og har opfølgende dialog med lærerne
  • Indgår i dialog med lærerne om udviklingen af undervisningen via tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler 
  • Har læringssamtaler med lærerne om arbejdsformer og læremidler med udgangspunkt i resultaterne fra de nationale tests

 

Ledere og organisering og rammesætning af professionelle læringsfællesskaber

I rapporten står:

Interview med lederne viser, at lederne ser samarbejdet i teamet som en vej til at hæve kvaliteten af undervisningen, fx ved at fremme en kultur og praksis for refleksion og videndeling. De er derfor også optagede af, hvordan de skaber gode betingelser for, at de fagprofessionelle kan mødes. Men lederne er også optagede af, hvordan de gennem rammesætningen kan understøtte, at de fagprofessionelle taler om det, der er vigtigt, nemlig udvikling af undervisning og læring. Det gør de konkret gennem fx at sætte punkter på dagsordenen på møder eller ved at lave såkaldte organisatoriske benspænd, som udfordrer de fagprofessionelle til at forholde sig til nye samarbejder og organiseringer af undervisningen.

  • Ledelse tæt på undervinsing og læring, 2015 side 71

 

Undersøgelsens grundlag

Undersøgelsen er baseret på observationer af ledelsespraksis, interview med lederen, gruppeinterview med ledelsesteamet og individuelle interviews med de fagprofessionelle på fire skoler:

Østervangskolen i Favrskov Kommune

Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa Kommune

Hjallerup Skole i Brønderslev Kommune

Sophienborgskolen i Hillerød Kommune

Forud for casestudiet har EVA gennemført et litteraturstudie af forskning, der beskæftiger sig med den del af ledelsesopgaven, der går tæt på undervisningens udvikling og kvalitet. På baggrund af litteraturstudiet er der identificeret en række kriterier for ledelse af undervisning og læring med positiv betydning for elevernes læring. Kriterierne udgør undersøgelsens teoretiske grundlag, og har været afsættet for udvælgelsen af de fire caseskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.