Forløb

Stop spild af god mad med Micki Cheng

Mellemtrin: Hvordan bliver vi bedre til at undgå madspild? I dette gæstelærerforløb er der fokus på at bruge det, der er i køleskabet og undgå madspild.

Forløbet er udviklet til madkundskab.

Forløbet er målrettet elever på mellemtrinnet.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 4 lektioner.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Dette forløb har fokus på madspild og bæredygtig brug af vores ressourcer og retter sig mod kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning. Forløbet fokuserer på, at de små ting, vi gør i hjemmet, også har betydning for, hvordan vi som samfund udnytter vores ressourcer bedst muligt.  

Gennem arbejdet med de råvarer, som skolen og eleverne har til rådighed, kan eleverne reflektere over, hvordan man bedst muligt kan undgå madspild.  

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelæreren i forløbet er Micki Cheng, som er kendt fra en række TV-programmer, blandt andet ’Den store bagedyst’ og ’Til middag hos’.

Forløbet er bygget op omkring fire videoer med Micki Cheng. Hver video understøttes af forslag til undervisningsaktiviteter. Aktiviteterne dækker over både teoretisk og praktisk indhold.  

Forløbet starter med en introduktion til madspild og slutter med, at eleverne tilbereder en ret. Aktiviteterne lægger op til, at eleverne arbejder med råvarer og eksperimenterer med madlavning. Undervejs i forløbet lægges der op til, at eleverne reflekterer over madspild. 

Der er også udarbejdet en PDF med forslag til supplerende undervisningsaktiviteter, der kan anvendes i forlængelse af forløbet. Aktiviteterne fokuserer på smage, bæredygtighed og udvikling af vaffeldej. Find det supplerende materiale nederst på siden.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Inden forløbet igangsættes, skal læreren sikre, at eleverne har adgang til råvarer på skolen. Der skal som minimum være grøntsager, mel og æg. Læreren skal desuden sørge for, at eleverne har viden om hygiejne med fokus på behandling af grøntsager og kød. Det er også en fordel, hvis læreren har indhentet viden om madspild, da der kan laves et oplæg om dette i starten af forløbet.

Videoerne kan ses fælles, inden den enkelteaktivitet påbegyndes. Alternativt kan eleverne se alle fire videoer på forhånd i klassen eller derhjemme. Forløbet kan varieres med forskellige fokuspunkter, når retten skal tilberedes, eksempelvis smag eller æstetik.

Det er vigtigt at væreopmærksom på, at eleverne ikke anvender redskaber, som ikke må bruges af elever på mellemtrinnet. Som eksempel kan nævnes en stavblender.

Hvis undervisningen gennemføres som fjernundervisning, skal læreren være opmærksom på, at det er forskelligt, hvilke køkkenredskaber og råvarer eleverne har adgang til. Det er desuden vigtigt, at læreren har afklaret med hjemmet, hvad der skal foregå i undervisningen, herunder hvilke ingredienser eleverne skal bruge.

Få at kunne understøtte elevernes arbejde kan der sættes et onlinemøderum sat op, så læreren har mulighed for at kigge med og give vejledning. Det vil også give mulighed for onlinepræsentation af den afsluttende ret. Eleverne kan undervejs tale sammen om deres proces online, eventuelt i breakout rooms.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fire faser svarende til de fire videoer.

 

Video 1: Stop spild af god mad

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Micki Cheng om madspild og om, hvor meget god mad vi smider ud hvert år. På baggrund af videoen kan læreren igangsætte en dialog om madspild.  

Eleverne kan i grupper forholde sig til begrebet madspild. Eleverne kan finde opskrifter, der indeholder de råvarer, de har til rådighed, og i grupper blive enige om, hvilken opskrift og hvilke råvarer de vil fokusere på.

 

Video 2: Brug dine sanser til at vurdere maden

© Børne- og Undervisningsministeriet

Micki Cheng fortæller i denne video om, hvordan man læser datomærkninger på varer, og hvad de betyder, når der er tale om forskellige kategorier af varer. Herudover viser han, hvordan eleverne kan bruge deres sanser til at vurdere, om råvarer er blevet for gamle. 

Eleverne kan undersøge udvalgte råvarer ved at bruge syns-, lugte- og følesansen. Eleverne kan undersøge de råvarer, som er tilgængelige i køleskabet, eller dem, som er udvalgt i forrige aktivitet. Herefter kan de i grupper eller i plenum præsentere de grøntsager, de har undersøgt, og gøre klar til tilberedning.

 

Video 3: Find potentialet i en gammel porre

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Micki Cheng om porrer. Med udgangspunkt i videoen kan eleverne selv tilberede en porre eller en anden grøntsag. 

Læreren kan fortælle eleverne om forskellige typer af tilberedning. Det kan for eksempel være fugtig og tør stegning samt dampning af grøntsager. Herefter kan eleverne selv forsøge sig med tilberedning af grøntsager og derefter reflektere over, hvad tilberedningen gør ved smag og struktur.

 

Video 4: Lav vafler af madrester

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video viser Micki Cheng, hvordan eleverne kan lave vafler og bruge rester til at lave en appetitlig ret. Når eleverne har set videoen, kan de selv lave madvafler og bruge deres tilberedte grøntsager og andre rester til at lave en ret. 

Eleverne kan afslutte med at præsentere deres valg af råvarer, tilberedning og sammensætning af den endelige ret i forhold til smag og visuelt udtryk.

 

Evaluering

Som afsluttende evaluering kan eleverne filme hinanden, mens de præsenterer deres ret. Én elev kan filme, én elev kan præsentere retten og overvejelserne bag, og en tredje elev kan stille spørgsmål.

Hjælpespørgsmål kan være: 

  • Hvilken anden råvare kan denne råvare erstattes med?
  • Kan denne ret tilberedes på andre måder (steges, bages, dampes)? 
  • Hvilke råvarer kan tilføjes? 

Eleverne kan herefter vise filmene til hinanden og gemme disse film som en virtuel kogebog, som klassen har adgang til. 

 

Links til yderligere inspiration

Se gode eksempler på skoleopgaver om madspild hos Too Good To Go

Find flere aktiviteter om madspild i projektet ’Smag for livet’

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.