Forløb

Et kig i madkassen

Mellemtrin: Eleverne kan gennem en analyse af egne madpakker skal opnå viden om den kostsammensætning, der giver brændstof til hjernen, og bruge denne viden til at lave den ultimative madpakke.

Forløbet er henvendt til 4.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: ca. 8 lektioner.

Formålet med forløbet er, at eleverne opnår viden om madpakken som måltid samt eksperimenterer med måltidssammensætninger i køkkenet for at skabe den ultimative madpakke. Forløbet tager udgangspunkt i kompetenceområdet måltider og madkulturer.

 

Forudsætninger, form og indhold

I dette forløb skal eleverne tage et kig på deres egne madkasser og forholde sig til, hvad der er godt ved madpakken, og hvad der kunne blive bedre samt udvikle den ultimative madpakke med fokus på den æstetiske dimensions betydning for lysten til at spise sin madpakke.

Arbejdsformen er gruppebaseret. Eleverne skal både arbejde med eksemplariske madpakke-opskrifter i grupper, analysere madpakker i grupper samt udvikle ultimative madpakker i grupper. Den indledende teoridel foregår dog i plenum.

Eleverne skal i forløbet benytte sig af relevant informationssøgning i diverse kogebøger samt på nettet. Videoer og billeder, der viser hvordan teknikkerne udføres, kan inddrages, så opskrifterne bliver understøttet visuelt.

 

Tilrettelæggelse

Det skal tilrettelægges, hvordan den indledende teoridel skal præsenteres med passende teori om kostsammensætning og madpakker. Desuden skal eksemplariske madpakke-opskrifter, som eleverne skal anvende i køkkenet, findes frem. 

Forløbet lægger op til, at eleverne skal tage billeder af egne madpakker. Det er ikke alle elever, der har lyst til at tage et billede af deres madpakke – så der må arbejdes videre med de billeder, der bliver taget eller findes billeder af madpakker på nettet, der kan bruges til videre analyse.

Eleverne skal udtænke ultimative madpakker og lave indkøbslister, og der skal købes ind til disse madpakker.

Links til inspiration:

Inspiration til madpakken, blandt andet Madpakkehånden: madklassen.dk

Tema om madpakker – tv-klip, artikler samt tips og gode råd: samvirke.dk

Opskrifter og gode råd om madpakker: skolemælk.dk

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Hvordan skal teorien præsenteres?
  • Hvilke opskrifter skal eleverne bruges?
  • Skal eleverne tage billeder af egne madpakker?
  • Hvordan skal tiden mellem de teoretiske og praktiske faser fordeles?
  • Hvilke krav skal stilles til de ultimative madpakker, og hvordan skal de præsenteres?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fire faser:

1. Introduktion
Læreren kan starte med at introducere forløbet og holde et oplæg om kostsammensætning. Der kan tales om mad, der giver brændstof til hjernen, Madpakkehånden med mere. Der kan herefter lægges op til, at eleverne tager billeder af deres madpakker.

2. . Eksemplariske madpakkeopskrifter
Denne fase kan starte med, at læreren gennemgår de udvalgte opskrifter til eksemplariske madpakker, som eleverne skal lave i denne fase. Der kan igangsættes en fælles samtale om de fremstillede madpakke-retter – hvad er sundt? lækkert? praktisk? osv.

Læreren kan vejlede eleverne under madlavningen.

3. Analyse af egne madpakker
Denne fase lægger op til, at eleverne skal analysere egne madpakker samt udvikle den ultimative madpakke. Eleverne skal lave en indkøbsliste til den ultimative madpakke. Læreren kan vejlede grupperne undervejs og godkende deres valg af den ultimative madpakke.

Læreren indsamler indkøbslister til de ultimative madpakker.

4. Den ultimative madpakke
Læreren kan i denne fase vejlede eleverne under tilberedningen af de ultimative madpakker. Eleverne kan forberede en præsentation af deres madpakker.

Der kan til sidst laves en fremlæggelsesrunde, der lægger vægt på, at eleverne:

  • inddrager kostsammensætningen i deres madpakke i fremlæggelsen.
  • taler om indpakning og æstetik.
  • får feedback af læreren og resten af klassen.

Der kan tages billeder af de ultimative madpakker.

 

Evaluering

Forløbet kan afsluttes med en elevevaluering ud fra spørgsmål som:

  • Hvordan har det været at arbejde med madpakker
  • Hvad har vi lært?
  • Hvordan kan vi dele vores viden om ultimative madpakker?​​​​​​​

Billederne af de ultimative madpakker kan evalueres i forhold til, om madpakken giver brændstof til hjernen og opfylder kostanbefalingerne for et måltid. 

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

  • I hvilket omfang kunne eleverne sammensætte en madpakke, der levede op til kravene for den ultimative madpakke?
  • Hvordan fungerede fordelingen mellem teori og praktisk arbejde?
  • Hvilke justeringer skulle laves, hvis forløbet skulle gennemføres en anden gang?

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.