Aktivitet

Kortspil med noder

Mellemtrin: Med musikkortspil kan der spilles alle almindelige kortspil - her trænes bare med noder samtidig. Find forslag til kortspil og små bevægelseslege med kortene. 

Forløbet er henvendt til 3.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: 1 lektion.

For at gennemføre aktiviteterne i dette forløb, skal klassen have adgang til et kortspil med noder. Kortspillet er tænkt som en adspredelse og nodeleg på en ny måde i forbindelse med arbejdet med notation. Kortene er velegnede som bevægelsesaktivitet eller som opvarmning til forskellige aktiviteter, hvor læsning af noder knyttes direkte sammen med musikalsk udøvelse.

 

Forudsætninger, form og indhold

Spillekortene kan hjælpe eleverne med til at kunne fokusere på læsning af den enkelte nodes placering i linjesystemet samt læsning af nodeværdierne. Alle traditionelle kortspil kan uden videre spilles med musikkortene, eksempelvis UNO, krig, fisk med mere. Det kræver blot, at man læser noderne i stedet for tallene. Kortene med de foreslåede spil giver en masse muligheder, men det er naturligvis vigtigt også at koble nodelæsningen til musikalsk udøvelse.

Arbejdsformen varierer alt efter valg af spil. Der kan spilles kort i grupper, og der kan etableres forskellige former for stafetter med kortene som omdrejningspunkt. Hvis eleverne spiller kort i grupper, kræves ofte lidt mere disciplin, idet eleverne her selv skal løse små opståede konflikter, spille efter tur med mere. En stafet har også karakter af en bevægelsesaktivitet og foregår derfor klassevis med læreren som dommer og indpisker. 

Undervisningsdifferentiering foregår gennem valg af kortspil. Det er vigtigt, at der i forbindelse med gruppearbejde vælges et kortspil, hvor eleverne kender reglerne. Grupperne kan naturligvis spille forskellige spil samtidig alt efter niveau. Noderne med deres navne kan evt. skrives op på tavlen, så eleverne kan støtte sig hertil, hvis ikke helt de kender nodenavnene endnu.

 

Tilrettelæggelse

Kortspillet er i udgangspunktet bygget op på samme måde som et almindeligt kortspil - kategorier og tal er blot erstattet med nodeværdier og noder. De fire traditionelle kategorier - hjerter, ruder, kløer og spar - er erstattet med henholdsvis helnoder, halvnoder, 1/4-noder og 1/8-noder. Læg mærke til, at hel- og halvnoder er hule indeni, hvilket gør det ud for den røde farve. I hver kategori er der 13 noder svarende til 1,2,3,4 …dronning og konge. Den første er c (nøglehuls-C) svarende til 1 (Es) og den højeste er a (placeret på hjælpelinje oven over de 5 nodelinjer) svarende til 13 (kongen). 

Hvis kortene ikke skal gå i stykker, er det en god ide at laminere dem. Vær dog opmærksom på, at kanterne er skarpe og farlige for især øjnene, hvis eleverne for sjov begynder at svirpe dem gennem luften! 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

  • Hvordan kan arbejdet med kortspil indgå i musikundervisningen?
  • Hvordan skal arbejdet med nodelæsning i kortspillene kobles til musikudøvelse?
  • Hvilke spil skal eleverne spille?

 

Forslag til aktiviteter

Læreren kan udvælge et kortspil eller en stafet, som passer til elevernes niveau, og forklare reglerne. Læreren kan fungere som vejleder, mens eleverne spiller kort gruppevis og hjælper hinanden, hvis der opstår problemer. I forbindelse med kortspil kan eleverne så vidt muligt anvende fagbegreber i form af nodernes navn.

Herunder præsenteres forskellige ideer til aktiviteter med kortspillene:

Nodeværdi-løb
Del klassen ind i fire hold, og stil eleverne op i fire rækker. Placer kortene med bagsiden opad på gulvet eller jorden et stykke derfra. Det ene hold skal løbe efter helnoder. Det andet efter halvnoder. Det tredje efter 1/4-noder og det sidste hold efter 1/8-noder. På signal løber første mand fra hvert hold hen og vender et kort. Hvis det er et kort i hans kategori, må han tage kortet med tilbage - ellers må han lægge det på plads igen. Eleverne løber herefter på skift. Det hold, som først får hentet og placeret alle sine kort i rigtig opadgående rækkefølge har vundet.

Rækkefølge-løb
Dette er en variation af nodeværdi-løbet. Eleverne deles op i et passende antal hold. På signal henter eleverne på skift et eller to kort. Det hold har vundet, som først får lagt kortene i rigtig rækkefølge. Identiske noder med forskellig nodeværdi skal ligge under hinanden.

Takt-løb
Del eleverne op i et passende antal hold. På signal løber en elev fra hvert hold hen og henter øverste kort fra kortbunken, som er placeret et stykke derfra. Der kan laves flere kortbunker. Herefter løber næste elev hen og henter et kort. For holdet gælder det om at få lavet to eller tre takter (8-12 slag). Kortene placeres ved siden af hinanden med et lille mellemrum mellem takterne. Holdet er først færdig, når den sidste takt er lukket uden brug af pauser, da disse ikke er tilgængelige. Takterne kan føres over på papir eller smartboard og bruges på klassen.

Variation af takt-løb
Eleverne deles op i et passende antal hold. Kortene placeres i et område med bagsiderne opad. Hvert hold har nu til opgave enkeltvis at hente så mange kort som muligt indenfor to minutter. Efter to minutter skal holdet lave takter med det korrekte antal slag ud af de kort, som de har hentet. Det hold, som har fået flest takter, når kortene lægges sammen, har vundet.

Nodesalat
Stil stolene i en rundkreds, så der er nok til alle elever på nær én. Hver elev trækker herefter et kort og sætter sig på en stol. Eleven uden stol starter i midten og siger en nodeværdi eller et nodenavn. Alle med et kort, som passer hertil rejser sig og forsøger at finde en ny stol. Opgaven for personen i midten er at snuppe en stol, så en anden elev får lov at være i midten. Personen i midten kan også forsøge sig med 'nodesalat' - så skal alle bytte plads og efterlade kortet på stolen.

 

Evaluering

Evalueringen af og feedback i forhold til elevernes læring, deltagelse og udvikling kan foregå løbende, når læreren fungere som vejleder, mens eleverne laver de forskellige aktiviteter.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan fungerede de forskellige aktiviteter med kortene?
  • I hvilket omfang var det muligt at koble aktiviteterne til musikudøvelse?
  • Hvordan integreres aktiviteter med kortene bedst muligt i fremtidig musikundervisning?

 

Kreditering

Aktiviteterne er udviklet af Søren Bechmann og Camilla C. Mærsk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.