Artikel

Musik i det fri

Når vejret er godt, kan det være en god idé at rykke undervisningen udenfor. Her kan du finde eksempler på udendørsaktiviteter i musik i 1.-4. klasse.

Det handler om at sætte faget i spil på nye og anderledes måder, når undervisningen rykkes udendørs, og måske kan det endda være med til at nuancere og perspektivere, hvad musikfaget også indeholder.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Der er rig lejlighed til at arbejde med musikfagets forskellige dimensioner med undervisning udendørs. I den kunstneriske dimension er der fokus på oplevelsen, æstetikken, udtrykket og det sanselige. I den musikvidenskabelige dimension er der fokus på at undersøge og analysere, og i den praktisk/håndværksmæssige dimension er der fokus på, at eleverne selv skal være aktive, udøvende og skabende.

Musikfaget har også mange samarbejdsflader med andre fag og kan fint spille en rolle i tværfaglige samarbejder. Måske kunne et samarbejde med billedkunst eller håndværk og design være oplagt at prøve af i udeskolen.

Musikfaget lægger op til mange alsidige arbejdsformer, og der er rig mulighed for at udvikle på arbejdsformer i udeskolen.

Nedenfor finder du konkrete eksempler på undervisningsaktiviteter

unpublished

Overvejelser du kan gøre dig


Det er oplagt at benytte de muligheder, der kan opstå udendørs og gøre eleverne opmærksomme på, at musikfaget indeholder mange elementer, som ikke nødvendigvis kræver instrumenter, stole, gulv med mere. Senere i artiklen præsenteres en række forslag til undervisning udendørs, som illustrerer, hvordan undervisningen i musik kan ske i samspil med omgivelserne


Der er rig mulighed for at udnytte udeområdet på skolen eller i lokalområdet. Der kan eksempelvis bruges diverse objekter til at lave lyd med, og eleverne kan lytte aktivt til de lyde, der er i området. Dette er illustreret i eksemplet om ”lydcollage” senere i artiklen. 


Det kan være en god idé at fastholde eller opbygge nye rutiner i den udendørs musikundervisning. Penalhus, papir og iPad eller lignende kan fint anvendes udendørs i tørvejr eller under halvtag.


Der er lejlighed til at arbejde med elevernes forforståelse af musikfaget ved at nuancere og udfolde alt det som musikfaget også indeholder.


Både undervisning af hele klassen, i grupper og individuelt kan lade sig gøre udendørs. Hvilken arbejdsform, der passer til den enkelte aktivitet, er beskrevet i selve læringsaktiviteterne herunder.


Aktiviteter til udendørs musikundervisning i indskoling og på mellemtrin

Herunder finder du eksempler på læringsaktiviteter, som eleverne kan arbejde med udendørs i musikfaget. Eksemplerne skal naturligvis tilpasses og udvikles, så de passer ind i den enkelte kontekst og målgruppe.

Illustrer lyden

Denne aktivitet skærper og nuancerer elevernes opmærksomhed i forhold til de lydindtryk, de får ved at skulle lytte aktivt og derefter bearbejde lydindtrykkene visuelt.

 • Der kan vælges et sted i naturen, skolegården eller et andet sted, hvor eleverne kan sætte sig eller lægge sig på ryggen, lukke øjnene og lytte i et par minutter. Eleverne skal have gode og mange forskellige farver og papir klar.
 • Derefter kan eleverne åbne øjnene, og uden at sige noget og uden at kigge sig omkring kan de de i 2-3 minutter illustrere de lyde, de oplevede.
 • Dette kan gentages et par gange, indtil eleverne er tilfredse med illustrationen.
  Arbejd gerne med, at eleverne skal bearbejde lydindtrykkene og illustrere dem på et abstrakt niveau ud fra spørgsmål som: Hvordan illustrerer man vinden, blade, der rasler, bylyde, landlyde, menneskeskabte lyde? Hvilke farver og former oplever eleverne, at lydene har?
 • Aktiviteten kan gentages et andet sted, eller eleverne kan bytte plads, og de færdige illustrationer kan efterfølgende sammenlignes.
 • Illustrationerne kan præsenteres for hinanden, hænges op i klasselokalet eller fotograferes og sættes sammen i en fotocollage, som eventuelt kan lægges ud til forældrene sammen med en beskrivelse af processen.

Lydcollage

Denne aktivitet skærper elevernes opmærksomhed, så de kan skabe lydbilleder og musikcollager uden brug af etablerede musikinstrumenter.

 • Eleverne kan i udeområdet indsamle forskellige objekter, som har forskellige lyde. De kan for eksempel finde lyse/mørke, kraftige/stille, lange/korte, metalliske/trælyde.
 • De indsamlede lydgivere er nu en slags instrumenter, som eleverne kan bruge til at komponere en lydcollage med en bestemt titel.
 • Eleverne kan eksperimentere med deres lydgivere og finde frem til, hvordan de vil have deres lydcollage til at lyde. Der kan stilles krav til lydcollagen, eksempelvis: Brug kontrastlyde, lav en opbygning med en tydelig form, der skal indgå i en fast rytme på et tidspunkt, lydcollagen skal vare 30-60 sekunder.
 • Eleverne kan til sidst optage lydcollagen på iPad eller lignende i en app, der kan sendes fra, for eksempel Memoer. Send eventuelt lydcollagerne til forældrene eller afspil dem i klassen, så alle kan høre dem.

Sammenspil med udeinstrumenter

I sammenspil på nyopfundne instrumenter kan eleverne arbejde med musikalsk kvalitet på nye måder. Det har den fordel, at alle lytter uden fordomme eller bestemte forventninger, og det skærper lytteevnen og sætter fantasien og kreativiteten i spil.

 • Eleverne kan lave deres egne instrumenter med ting, de finder i skoven, på stranden, i skolegården eller i byen. Det kan være grene/pinde, blade, sten, træplader med mere.
 • Instrumenterne kan pudses til, males, slibes eller andet, indtil hver elev er tilfreds med sit eget personlige instrument.
 • Eleverne kan nu spille et stykke musik ved hjælp af en dirigent, som via sin gestikuleren og uden ord bestemmer hvem og hvordan, der skal spilles. Dirigentrollen kan gå på tur.
 • Den individuelle og fælles musikalske hukommelse kan også trænes ved, at læreren dirigerer et kort og ukompliceret stykke, og eleverne derefter spiller det igen, dog uden at læreren dirigerer, og uden at eleverne må sige noget. 

Syng i det fri

Udfordringen ved at synge udenfor er, at lyden hurtigt forsvinder, og at det kan være sværere at høre hinanden.

 • Det kan det være en god ide at sætte sangen i forbindelse med en handling. At gå i takt er nemt, hvis man synger en marchagtig eller call-respons sang samtidig, for eksempel ”Der sad to katte på et bord”, eller ”Vi har lejrbål her”.
 • Eleverne kan skiftes til at gå forrest og bestemme ruten, og klassen kan i fællesskab finde sange, som er oplagte at synge på den måde, og som er nemme at lære udenad.
 • Eleverne kan også arbejde med at skrive nye tekster til sangene. 
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.