Artikel

Inspirationsmaterialer og undervisningsforløb til Naturvidenskabens ABC

Lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan få inspiration fra en række nye materialer og forløb, som tager afsæt i de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser i Naturvidenskabens ABC.

De nye inspirationsmaterialer og undervisningsforløb bidrager til at formidle de store fortællinger i naturfagene. De kan understøtte udvikling af elevernes forståelse og interesse for de grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og deres betydning.

Læs mere og find inspiration på siden om Naturvidenskabens ABC på astra.dk.

 

Helstøbte forløb

Undervisningsforløbene er udviklet med afsæt i kompetenceområderne i Fælles Mål, og der er blandet andet forslag til velafprøvede undersøgelser, som kan gennemføres i naturfagsundervisningen.

Forløbene er helstøbte forløb med printbare elevark til alle aktiviteter, inklusive metoder og undersøgelser. Forløbene indeholder desuden forløbsplan, lærervejledning med didaktisk fokus, lærervejledning til metoder og aktiviteter, tilpasningsmuligheder, inspiration til evaluering samt oplæg til fagteamets refleksion og videre arbejde.

 

Inspirationsunivers med masser af indhold

I det nye inspirationsunivers findes:

  • Videoer om de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser i Naturvidenskabens ABC, og inspirationsmateriale der understøtter brugen af videoerne i undervisningen.
  • 10 videoer med unge videnskabsfolk, som har relation til erkendelserne i Naturvidenskabens ABC. Videoerne skal understøtte, at børn og unge bliver nysgerrige på naturfagene og finder inspiration i rollemodeller, som kan præge det videre uddannelsesvalg.
  • Inspiration til, hvilke eksisterende materialer og forløb, der kan anvendes i undervisning, der tager afsæt i hver af de 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser i Naturvidenskabens ABC.
  • Undervisningsforløb til natur/teknologi, som lægger op til problembaserede forløb i indskoling og på mellemtrin.
  • Undervisningsforløb til fællesfaglige forløb i udskolingen.

Senere i 2021 lanceres en undersøgelsesbank med inspiration til det undersøgende arbejde i undervisningen på de forskellige uddannelsesniveauer. Undersøgelsesbanken udvikles med målgrupperettede indgange, så det er nemt at hente undersøgelser inden for relevante fag, temaer og klassetrin.

 

Læs mere

Læs mere om progressionsbeskrivelserne til Naturvidenskabens ABC på emu.dk

Læs mere om Naturvidenskabens ABC: Tæt på ekspertgruppen på emu.dk

Læs mere om baggrunden for Naturvidenskabens ABC på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.