Artikel

Naturvidenskabens ABC - inspiration til din undervisning

En ekspertgruppe af skarpe naturvidenskabelige hjerner har udviklet Naturvidenskabens ABC. ABC´en fortæller historien om store naturvidenskabelige erkendelser, der kan bruges som inspiration for undervisningen.

Download Naturvidenskabens ABC i den fulde eller korte version nederst på siden.
© Børne- og Undervisningsministeriet

Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til lærerne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og ambitionen er, at eleverne får en solid faglig ballast, en oplevelse af sammenhæng i naturfagsundervisningen og ikke mindst viden, der kan bidrage med løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Dyk ned i den korte pixi-version eller den samlede ABC og find inspiration. Du finder begge versioner nederst på siden. 

 

Darwin, Goodall og bedstemødre

ABCens naturvidenskabelige erkendelser er suppleret med både kernefaglige nedslagspunkter, cases og vigtige personer for videnskaben. Således kan du for eksempel læse om livets udvikling gennem evolution og støde på ikke bare Charles Darwin og en case om bedstemødre på tværs af arter, men også Mary Anning, Julian Huxley og Jane Goodall.

 

Eksperter møder praktikere

Naturvidenskabens ABC er bygget op omkring 10 grundlæggende naturvidenskabelige erken­delser og en række kernefaglige nedslagspunkter, som børn og unge vil have glæde af at få kendskab til. Eksperternes arbejde gav anledning til inspirerende drøftelser med praktikere og naturfaglige vidensmiljøer. På den baggrund er Naturvidenskabens ABC revideret og lanceret i juni 2020.

 

Progressionsbeskrivelser og inspirationsmaterialer til ABC'en

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra både grundskolen, gymnasiet og erhvervsuddannelserne har i samarbejde med det nationale naturfagscenter Astra udarbejdet progressionsbeskrivelser, der giver perspektiver på hvordan ABC'ens indhold kan bruges i undervisningen på de forskellige trinforløb. I samarbejde med er der desuden udviklet en masse inspiration til at bruge de 10 erkendelser i undervisningen.

Læs mere og find inspiration på siden om Naturvidenskabens ABC på astra.dk.

 

Baggrund

Naturvidenskabens ABC er et led i den nationale naturvidenskabsstrategi. Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser, og flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Børn og unges motivation og interesse for naturfag kan blandt andet øges ved, at de møder ”store fortællinger om naturvidenskab”, får kendskab til videnskabsfolk og bliver klogere på, hvordan naturvidenskabelige opfindelser har betydning for vores samfund. Naturvidenskabens ABC bidrager til netop dette.

Læs mere om Naturvidenskabens ABC: Tæt på ekspertgruppen på emu.dk

Læs mere om baggrunden for Naturvidenskabens ABC på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.