Artikel

Progressionsbeskrivelser til Naturvidenskabens ABC

Få inspiration til, hvordan Naturvidenskabens ABC kan bruges på forskellige trin i undervisningen.

En arbejdsgruppe under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udviklet progressionsbeskrivelser til de 10 grundlæggende erkendelser i Naturvidenskabens ABC. Beskrivelserne giver perspektiver på, hvordan ABC'ens indhold kan bruges på de forskellige trin i undervisningen.

Med progressionsbeskrivelserne får du konkrete bud på, hvilke faglige delerkendelser, der kan sættes fokus på i undervisningen, hvilke fagbegreber, der kan introduceres på hvilke trinforløb, og hvilke spørgsmål, der kan være relevante at stille i undervisningen på de forskellige trinforløb. Målet er, at eleverne i løbet af deres skolegang gradvist kan få indsigt i ABC´ens 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser.

Progressionsbeskrivelserne er tænkt som inspiration til fagteamets planlægning og drøftelser af progression og til den enkelte lærer i den konkrete undervisningstilrettelæggelse.

 

Inspirationsmaterialer på vej

Samtidig med arbejdet med progressionsbeskrivelserne udvikles nye inspirationsmaterialer. Inspirationsmaterialerne understøtter tilrettelæggelsen af naturfagsundervisning, der tager afsæt i både Fælles Mål og de 10 grundlæggende erkendelser i Naturvidenskabens ABC.

Inspirationsmaterialerne udvikles i samarbejde med det nationale naturfagscenter Astra. De første af en række inspirationsmaterialer udkommer på en ny Naturvidenskabens ABC-hjemmeside primo 2021.

 

Læs mere

Find hele naturvidenskabsstrategien på emu.dk

Læs mere om Naturvidenskabens ABC: Tæt på ekspertgruppen på emu.dk

Læs mere om baggrunden for Naturvidenskabens ABC på uvm.dk

 

Se progressionsbeskrivelserne

Progression for erkendelse 1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Progression for erkendelse 2: Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

Progression for erkendelse 3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb

Progression for erkendelse 4: Naturen er rig på biodiversitet

Progression for erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution

Progression for erkendelse 6: Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres

Progression for erkendelse 7: Alt i universet er opbygget af små partikler

Progression for erkendelse 8: Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet

Progression for erkendelse 9: Energien i universet er bevaret og kan ændres fra en form til en anden

Progression for erkendelse 10: Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.