Undervisningsformer

Undervisningen i skolen er historisk og aktuelt påvirket af de didaktiske koncepter og undervisningsformer, som til enhver tid har vundet indpas.

Dette tema præsenterer et udvalg af aktuelle undervisnings- og arbejdsformer. Det drejer sig eksempelvis om Flipped Classroom, Cooperative Learning, scenariebaseret undervisning, innovative læringsforløb og æstetiske læreprocesser.

Her kan du læse om forskellige undervisningsformer samt deres styrker og begrænsninger. Du kan også få inspiration til at anvende dem i din undervisning og finde inspiration til flere ressourcer.

Artikler og inspiration til din undervisning

Bliv klogere på forskellige undervisningsformer

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.