Redskab

Praksisfaglig refleksionsmodel

Den praksisfaglige refleksionsmodel kan anvendes i arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt.

Praksisfaglighed i og på tværs af fagene handler om elevernes kompetence til at koble teori og fag med krop og erfaring, når de udfører handlinger og udarbejder produkter så tæt på en praksis som muligt. Koblingen er illustreret i modellen.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Elevernes praksisfaglighed

Eleverne kan være dygtige til at udføre handlinger og lave produkter, til at arbejde med fagenes teori eller til at bringe deres krop og erfaring i spil i forskellige sammenhænge. Eleverne skal mestre alle tre dele for at udtrykke praksisfaglighed. Den praksisfaglige koblingskompetence udtrykkes stærkest, når eleverne kan binde de tre dele sammen.

For at vurdere elevernes praksisfaglighed kan det overvejes:

 • Kan eleverne se ► udtrykke ► vurdere, hvordan de bør anvende deres fag, teoretiske viden, krop og erfaring i udførelsen af egne handlinger og udarbejdelse af produkter?
   
 • Kan eleverne genkende ► udtrykke ► vurdere fag, teori, håndelag og arbejdsprocesser, der kommer til udtryk i egne og andres produkter og handlinger?
   
 • Kan eleverne genkalde ► udtrykke ► anvende deres kropslige erfaringer fra udførelsen af handlinger og udarbejdelse af produkter til at forstå og vurdere fagenes teorier?

 

Praksisfaglighed i undervisningen

For at styrke elevernes praksisfaglighed skal undervisningen tilstræbe praksisnærhed, relevans og kropslig erkendelse gennem iscenesættelse af læringsrummet.

Læringsrummet kan være:

 • udenfor skolen: Her er fokus på udførelse af autentiske handlinger og udarbejdelse af produkter i en praksis/arbejdsplads koblet med refleksion over teori, fag og erfaring.
   
 • i skolen: Her er fokus på læringssituationer, der knytter an til noget autentisk for eleverne, og hvor eleverne gennem udførelse af handlinger og udarbejdelse af produkter skaber en relation til erfaringer, fag og teori.
   
 • i og udenfor skolen: Her er fokus på læringssituationer, der aktivt skaber sanseindtryk/erfaringer og lægger op til refleksion med ét eller flere fags begreber og bearbejdning med et eller flere fags metoder.
   

Undervisningen kan med fordel tilrettelægges som et eksperimentarium med plads til forskellige måder at lære på og rum til at øve sig gennem gentagelse.

Med afsæt i modellen kan det i forberedelsen af undervisningen overvejes:

 • Hvordan bliver undervisningen autentisk for eleverne?
 • Hvilke handlinger skal eleverne øve sig i at udføre, når de laver produkter?
 • Hvordan bringes elevernes krop og erfaring i spil?
 • Hvilke teorier og fag skal eleverne øve sig i at genkende og anvende?
 • Hvordan skal eleverne øve sig i at koble praksisfaglighedens tre dele?

 

Kreditering

Modellen er udledt af samarbejdserfaringer mellem alle grundskolerne og erhvervsskolerne i udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen” samt en litteraturkortlægning. Projektet er gennemført af Pluss og Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet og find vejledninger og flere eksempler fra praksis her: Praksisfaglighed

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.