Nyhed

Prøveforberedende materialer til elever i udskolingen

Her finder du materialer til forberedelsen til sommerens prøver. I materialerne findes konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med at forberede eleverne til de afsluttende prøver i 9. klasse.

gsk_prøveforberedende materialer

Prøveforberedende materialer i flere fag

Der findes lignende materialer til en række andre fag:

 

Dansk

  • Klar til retskrivningsprøven
  • Klar til læseprøven
  • Klar til prøven i skriftlig fremstilling
  • Klar til prøven i mundtlig fremstilling

Find materialerne her.

 

Matematik

  • Klar til prøven i matematik uden hjælpemidler
  • Klar til prøven i matematik med hjælpemidler

Find materialerne her.

 

Engelsk

  • Klar til den mundtlige prøve i engelsk

Find materialet her.

 

Praktiske/musiske fag

 

Kulturfag

 

Sprogfag

 

Naturfag

Siden er opdateret 25. april 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.