Nyhed

Pulje til specialpædagogiske indsatser og undervisning i punktskrift og tegnsprog

En ny ansøgningspulje skal understøtte, at børn og unge i målgrupperne kan vedligeholde og udvikle deres kommunikationskompetencer inden for punktskrift og tegnsprog, så de svarer til deres kommunikationsbehov. 

Formålet er, at børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, blindhed eller varigt høretab med behov for punktskrift eller tegnsprog har adgang til den nødvendige specialpædagogiske indsats alle steder i landet. Den specialpædagogiske indsats kan læses i folkeskolelovens ( § 3, 3a og § 4, § 20).

 

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af offentlige og private aktører, som arbejder med at styrke vilkårene for børn og unge i én af målgrupperne og har

  • specialiseret viden om og erfaring med enten børn og unge med varigt høretab eller med alvorlig synsnedsættelse og blindhed
  • faglig viden om målgruppens behov og erfaring med gennemførelse af undervisnings- og vejledningsindsatser, der kan fremme målgruppens lærings- og kommunikationsevner.

Ansøgere kan f.eks. være landsdækkende vidensmiljøer, kommunikationscentre og VISO-leverandører.

 

Det går puljen til

Puljen er på i alt 1,8 mio. kr., som fordeles på to projekter.

Der kan ansøges om 0,9 mio. kr. til et projekt målrettet børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og blindhed, og der kan ansøges om 0,9 mio. kr. til et projekt målrettet børn og unge med varigt høretab.

Læs flere detaljer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.