Artikel

Læringsmiljø målrettet ordblinde elever

Her kan du læse om hvilke faktorer i læringsmiljøet, der kan være med til at påvirke udviklingen af en elevs skriftsproglige færdigheder.

Der er mindst fire faktorer i læringsmiljøet, som kan være med til at påvirke udviklingen af en elevs skriftsproglige færdigheder (Hagtvet m.fl., 2015).

Det er:

  • organisatoriske forhold
  • skole-hjem-samarbejde
  • lærerkompetencer
  • støtte- og vejledningsressourcer.

Hvis man ændrer i læringsmiljøet for én faktor, vil det give ændringer i læringsmiljøet ved de andre faktorer, så en negativ kvalitet ved en af faktorerne kan forhindre positive kvaliteter ved de andre faktorer i at slå igennem. Det betyder for eksempel, at hvis én aktør ikke giver det nødvendige tilsagn og ikke udviser beslutsomhed, så vil de andre aktører (og dermed læringsmiljøet omkring eleven) blive svækket og utilstrækkeligt.

Læringsmiljøet spiller en afgørende rolle, og derfor kan man ikke betragte ordblindhed alene som et individuelt karaktertræk hos eleven. Ordblindhed bør i stedet betragtes som noget, der får betydning for elevens samlede læringsudbytte, og betydningen afhænger af, hvordan aktørerne omkring eleven håndterer ordblindheden. Under alle omstændigheder er eleven afhængig af kvalificeret undervisning for at lære at læse, stave og skrive, og effekten af ændringer i læringsmiljøets faktorer og samspillet mellem dem vil variere alt efter elevens forudsætninger og tilgang til læring.

 

Kreditering

Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup Thomsen og Trine Nobelius

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.