Artikel

Videre læsning: Litteraturliste

Her kan du finde de referencer der er henvist til i læsestoffet under "rundt om ordblindhed".

Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2007). Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi. I Værd at vide om ordblindhed, Socialstyrelsen. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vaerd-at-vide-om-ordblindhedbek

Andreasen, K. & Jandorf, B. D. (2013). Ordblindhed – en håndbog til forældre. Special-Pædagogisk Forlag.

Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet Socialstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet: Vejledning til ordblindetesten. https://ordblindetest.nu/vejleder/login.jsp?message=bad%20login

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Københavns Universitet: Center for Læseforskning.

Hagtvet, B. E.; Frost, J.; Refsahl, V. (2015). Den intensive leseopplæringen. Cappelen Damm Akademisk.

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E. og Shaywitz, B. A. (2003). Defining Dyslexia, Comorbidity, Teachers' Knowledge of Language and Reading – A Definition of Dyslexia, Annals of Dyslexia, 53.

Olsen, M. H., Schultz, M. F. (2010). Er der nogen i denne togvogn, der kan stave til resurse? Dansk Videnscenter for Ordblindhed.  http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/er-der-nogen-i-den-her-togvogn-der-kan-stave-til-resurse

Puolakanaho, A., Ahonen, T.,. Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A., Tolvanen, A., Torppa, M., & Lyytinen, H.(2007). Very early phonological and language skills: estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 48(9), s. 923-931.

SBU’s rapport (nr 225/2014). Dyslexia hos barn och ungdomar – tester och insatser. En systematisk litteraturöversigt: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/

Siegel, L. (1989). IQ is irrelevant to the definition of learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 22, s. 469-486.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, s. 360-407.

Stanovich, K. E. (1991). Descrepancy definitions of reading disability: Has intelligence led us astray? Reading Research Quarterly, 26, s. 7-29.

Vellutino, Fr.; Fletcher, J. M., Snowling, M. J.; Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? Journal of Child PsychologyPsychiatri, 45 (1), s. 2-40.

Børne- og Undervisningsministeriet (2014). Fælles Mål

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.