Redskab

Highlights fra oplæg med videnspersoner

Få perspektiv på arbejdet med lettere behandling i PPR med viden og erfaringer fra Sonja Breinholst, STIME og Barnets stemme.

Sonja Breinholst

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Sonja Breinholst forsker i angst blandt børn og unge. Her stiller hun skarpt på indsatser med potentiale for at hjælpe flest mulige børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Oplæg ved Sonja Breinholst, Lektor i klinisk børnepsykologi og leder af Center for Angst ved Københavns Universitet, Cand.psych., ph.d., Specialist i psykoterapi med børn og unge

Læs mere i artiklen Hvordan hjælper vi flest børn bedst?

 

STIME

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I udviklingsprojektet STIME går man nye veje i det tværsektorielle samarbejde om lettere behandling og tager et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø.

Oplæg ved Katrine Bærentzen, enhedsleder Region Hovedstaden Psykiatri og Malene Hein Damgaard, chefpsykolog i Frederiksberg Kommune.  

Læs mere om i artiklen STIME: Hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel 

 

Barnets stemme

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

På Øster Farimagsgade Skole i København er der et tæt samarbejde med PPR om indsatsen Barnets Stemme. Fokus er på at inddrage barnet og forældrene omkring børnenes udfordringer og ikke mindst løsningen af dem.  

Oplæg ved Kirsten Hanne Hansen, souschef på Øster Farimagsgade Skole og Jon Kevin Staal, PPR-psykolog i Københavns Kommune

Læs mere i artiklen Barnets stemme er kommet for at blive

 

Videoerne er blevet til på baggrund af optagelser fra den første temadag i projektet En styrket indsats i PPR, der blev afholdt virtuelt d. 18. maj 2021.

unpublished

Hvis du vil vide mere


I Aftalen om statspuljen for 2019-2022 blev der afsat midler til initiativet ”En styrket indsats i PPR”, hvor formålet er at styrke indsatsen i kommunernes PPR gennem afprøvning af udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Initiativet består af følgende elementer:

  • En kortlægning og analyse af kommunernes nuværende PPR samt pejlemærker vedr. god praksis, som er gennemført af Deloitte i samarbejde med professionshøjskolerne Absalon og UCN (2019-2020).
  • Et fagligt arbejde forankret på tværs af Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner, som sammen med analysen af PPR bl.a. skal danne grundlag for udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR (2019-2020).
  • Implementering af lettere behandlingstilbud i 37 kommuner (2020-2022).
  • Evaluering af de udvalgte kommuners lettere behandlingstilbud (2020-2023).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.