Artikel

Trivsel i udskolingen – pædagogiske potentialer

Fokus på kropslige aktiviteter, fællesskaber og ungeinvolvering kan skabe bedre trivsel i udskolingen. David Thore Gravesen, ph.d og forskningsleder ved VIA, fortæller om et aktionsforskningsprojekt.

© EMU Video
”Hvornår fokuserer vi hårdt på et indhold, som skal leveres i undervisningen, og hvornår er det vi varetager omgangen med de unge på en måde, som også skaber mulighed for andet end blot overlevering af viden?” spørger David Thore Gravesen, lektor og ph.d.

Om forfatteren

David Thore Gravesen er lektor, ph.d. og forskningsleder i Forskningsprogram for hverdagsliv og fritidspædagogik ved VIA University College.

Aktionsforskningsprojekt med fokus på trivsel

Dokumenterede udfordringer med unges trivsel udgjorde baggrunden for, at vi i 2020-2022 gennemførte et aktionsforskningsprojekt, hvor vi undersøgte pædagogens rolle som trivselsaktør i udskolingen. 

Pædagogisk litteratur fremhæver ofte trivselsarbejde som et centralt element i pædagogers professionelle profil (Kofoed-Heller, et al., 2017; Højholdt, et al., 2015). Alligevel viser en opgørelse at kun hver sjette skole i Danmark benytter pædagoger i udskolingen (Epinion, 2017).

Projektet gav nogle spændende bud på, hvordan der kan arbejdes mere aktivt med trivsel i udskolingen.

 

Anbefalinger - kan det lade sig gøre?

Resultaterne fra aktionsforskningsprojektet talte deres tydelige sprog.

Det er naturligt at skoledagen, ikke mindst i udskolingen, fokuserer på undervisning og elevernes faglige kvalifikation, men spørgsmålet er, om indsigterne fra projektet kan give anledning til nye refleksioner over, hvordan udskolingen kan organiseres.

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af David Thore Gravesen, lektor, ph.d. og forskningsleder ved VIA University College,. og samler op på vigtige pointer fra et oplæg på Informationsmøde vedrørende specialeundervisning, der blev afholdt af STUK i december 2023. 

Videre læsning


Gravesen, D.T. & Ringskou, L. (2021a) Pædagogers forestillinger om trivsel og trivselsarbejde i udskolingen. Liv i Skolen. Nr. 3. September 2021. 23. årgang.

 

Gravesen, D.T. & Ringskou, L. (2021b) Ledelsesperspektiver på pædagogens trivselsarbejde i udskolingen. Ledelse i morgen. Nr.1. September 2021. 25. årgang. Dafolo A/S

 

Gørlich et al. (2019) Ny udsathed i ungdomslivet. 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge. Hans Reitzels Forlag

 

Højholdt, A., et al. (2015). På kanten af skolen. Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv . København: Det Kriminalpræventive råd.

 

Jensen, H. R., et al. (2022). Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021. København: Sundhedsstyrelsen.

 

Katznelson, N., et al. (2022). Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 

Katznelson, N., & Louw, A. (2018). Karakterbogen. Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 

Kofoed-Heller, K., et al. (2017). Pædagogen i skolen - mødet med andre institutionslogikker. København: UCC Professionshøjskole. Retrieved from https://ucc.dk/sites/default/files/moedet_med_andre_institutionslogikker.pdf

 

Ottesen, M. H., et al. (2018). Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2018. København: VIVE.

 

Ottosen, M.H., et al. (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Petersen, A., & Krogh, S. C. (2021). Præstationskultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Rasmussen, M., Kierkegaard, L., Rosenwein, S. V., Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., & Due, P. (2018). Skolebørnsundersøgelsen.Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15- årige skolelever i Danmark. København: Statens institut for folkesundhed, SDU.

 

Ringskov, L., & Gravesen, D. T. (2021). Ungeperspektiver på trivsel i udskolingen: – som afsæt for pædagogens trivselsarbejde. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(2), 18.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.