Artikel

Viden fra forskning om talblindhed

Her vil du kunne danne dig et overblik over den viden, som ligger til grund for arbejdet med talblindhedsområdet i dansk kontekst.

Lena Bech Larsen og Steen Bengtson, SFI, 2013

Der er i forbindelse med det tidligere udviklingsprojekt om talblindhed og det aktuelle opfølgningsprojektudviklet materialer, som præsenterer den viden, som projekterne baserer sig på.

 

I marts 2020 igangsatte Børne- og Undervisningsministeriet et opfølgningsprojekt med det formål at afprøve den samlede test, der er udviklet til brug for at identificere elever med talblindhed og identificere og udvikle pædagogiske indsatser, der er særligt tilrettelagt for denne gruppe. Epinion og Aarhus Universitet DPU gennemfører projektet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet og har i forbindelse med opfølgningsprojektet opdateret forskningsoversigten fra 2013, så den inkluderer den aktuelt bedste viden om området. Forskningsoversigten er udarbejdet af Epinion i samarbejde med lektor Lena Lindenskov fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og lektor Bent Lindhardt fra Professionshøjskolen Absalon.

Du finder den opdaterede forskningsoversigt ovenfor

 

SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd (nu VIVE) udarbejde i 2013 i forbindelse med det tidligere udviklingsprojekt en forskningsoversigt om talbindhed. Oversigten belyser begrebet dyskalkuli eller talblindhed, test for skolebørn i forskellig alder samt former for støtte til de elever, det drejer sig om. Målgruppe for forskningsoversigten er primært matematiklærere og andre, der på forskellig vis beskæftiger sig med undervisning i matematik.  

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.