Om forsøget

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i grundskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2023.

Undervisningen i spansk som treårigt forsøgsvalgfag omfatter et trinforløb for 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Spansk som treårigt valgfag er tredje fremmedsprog. Der er udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning til forsøgsvalgfaget.
Find det samlede faghæfte med mål, læseplan og vejledning på emu.dk.

Elever på skoler, der deltager i forsøget, kan vælge at gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020 (aflyst), 2021, 2022 og 2023. Det er valgfrit for forsøgsskolerne, om de vil udbyde prøven.

Forsøget er sat i gang for at understøtte etableringen af spansk som fortsættersprog i gymnasiet, jf. Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Forsøget med det treårige valgfag i grundskolen løber fra 2017 til 2023. Forsøget forløber i fire runder: Runde 1: 2017-2020; runde 2: 2018-2021; runde 3: 2019-2022; runde 4: 2020-2023.

Samlet for 1., 2., 3. og 4, runde er der 35 deltagende skoler fra 23 kommuner med i forsøget. Heraf er der 23 folkeskoler, fem frie grundskoler og syv ungdomsskoler. Se listen over skoler, der aktuelt udbyder spansk som led i forsøget nedenfor 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører en erfaringsopsamling, der skal afdække de deltagende skolers erfaringer med forsøget. Formålet med erfaringsopsamlingen er at skabe grundlag for stillingtagen til, om spansk som treårigt valgfag og tilhørende prøve skal indføres som en permanent mulighed.

Spørgsmål kan rettes til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk

 

Deltagende skoler

 

Oversigt deltagende skoler i forsøg med spansk som treårigt valgfag i grundskolen 2017-2023

 

Kommune

Skole

Forsøgsrunder 1., 2., 3., 4.*

Assens

Vissenbjerg Skole

2., 3.

Egedal Kommune Stenløse Privatskole 2., 3. 4.

Frederikssund

Frederikssund private realskole

2., 3., 4.

Horsens

Sct. Ibs Skole

2., 4.

København

Utterslev Skole

2., 3.

København

Niels Steensens Gymnasieskole

4.

Mariagerfjord

Hobro Søndre Skole og MF10

2., 3., 4.

Odense

Skt. Hans Skole

3., 4.

Sorø

Frederiksberg Skole

2., 3., 4.

Aarhus

Skovvangsskolen

2., 4.

*Runde 1: 2017-2020. Runde 2: 2018-2021. Runde 3: 2019-2022. Runde 4: 2020-2023.

Opdateret december 2021

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.