Fravær

Fravær hæmmer elevens faglige udvikling og sociale tilknytning til klassen. 

Fravær i grundskolen kan øge risikoen for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er skolens ansvar at sikre, at en elev modtager den undervisning, som eleven har ret og pligt til. Et konstruktivt samarbejde med hjemmet er afgørende for at forhindre fravær. 

Her kan du få viden om fravær samt redskaber til håndtering og forebyggelse af fravær.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.