Mobning

Mobning hæmmer trivsel, læring og udvikling. 

Skoler har pligt til at udarbejde og følge en antimobbestrategi. Hvis elever eller forældre oplever, at skolen ikke gør nok for at forhindre mobning, har de ret til at klage.

Her kan du få viden om den seneste forskning om mobning samt inspiration og konkrete redskaber til, at forebygge mobning ud fra et fællesskabsorienteret mobbesyn.

Du kan også læse om regler og procedurer for elevers ret til at klage.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.