Trivselsmåling 2024

Trivselsmålingerne har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Her finder du vigtige informationer om trivselsmålingerne og vejledning til arbejdet før, under og efter gennemførelsen. 

Den nationale trivselsmåling er en årlig begivenhed for elever i folkeskolen og gennemførtes i perioden fra den 20. januar – 20. marts 2024. Alle elever, der modtager undervisning i henhold til folkeskoleloven skal som udgangspunkt gennemføre målingen. I vejledningsmaterialet kan du finde yderligere information om målingen henvendt til lærere og skoleledelse. Når eleverne deltager i trivselsmålingen, bidrager deres besvarelser med vigtig viden til at styrke udviklingen i elevernes trivsel i den danske folkeskole.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.