Artikel

Forskellige fagligheder og lovgivning

Få indsigt i lovgivning om tværprofessionelle samarbejde og læs om samarbejdet mellem relevante fagligheder.

En helt central forudsætning for at lykkes med det tværprofessionelle samarbejde er, at relevante fagligheder både internt og på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen om at skabe en rettidig tidlig indsats for et barn eller ung i en udsat position. Derfor er det særlig vigtigt, at man som fagprofessionel har kendskab til, hvilke forskellige fagligheder der kan og skal bringes i spil for at skabe den relevante indsats for børn og familier. Det er samtidig vigtigt, at man som fagprofessionelle er nysgerrige på hinandens fagligheder – og i samarbejdet tør læne sig frem for at forstå og lære af hinanden.

Temaet er en del af Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Du kan tilgå det samlede materiale her

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.