Artikel

Organiseringens betydning

Få viden, indsigt og inspiration i forhold til tværprofessionelle samarbejder i en organisatorisk kontekst. 

Det stadigt øgede behov for specialiserede velfærdsydelser betyder, at kommunerne over tid er blevet mere organisatorisk siloopdelte. Siloopdeling skal ikke forstås negativt, men som en konsekvens af, at specialiseringen kræver et fokus på monofaglighed
eller i mange tilfælde få fagligheder for at løse opgaverne. Få viden og inspiration til hvordan indsatser kan organiseres. 

Temaet er en del af Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Du kan tilgå det samlede materiale her 

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.