Lovgivning

Bevægelse: Lovgivning og rammer

På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Formålet er at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag.

”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.”

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (retsinformation.dk) § 15

Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb eller boldspil, men også gennem kontinuerlige aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger, kulturforeninger eller andre aktører i det lokale foreningsliv.

Ansvarsområder

  • Det er ledelsens ansvar at sikre, at eleverne i gennemsnit deltager i motion, idræt og andre bevægelsesaktiviteter gennemsnitligt 45 minutter hver dag.
  • Bevægelse kan varetages i undervisningen - i fagene herunder i idrætsfaget.
  • Skolens pædagogiske personale varetager samlet set bevægelsesaspektet i undervisning og kan ske i samarbejde med for eksempel det lokale foreningsliv.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.