Eksempel fra praksis

Case 1: Rollemodeller motiverer elever til at bevæge sig

Lærere og ældre elever er rollemodeller, der går i front i Sydskolens bevægelsesaktiviteter. Det skaber motivation. Bliv inspireret og få konkrete eksempler på bevægelsestiltag og aktiviteter, der virker på Sydskolen i Odsherred.

1. Bevægelse

I den lille by Vig i Odsherred Kommune har dedikerede medarbejdere på Sydskolen i flere år ført an i en udvikling, der har gjort skolen til DGI-certificeret bevægelsesskole. De voksne deltager selv i morgenmotion, og store elever går i front som rollemodeller, når foreninger uddanner dem som teen coaches.
På den DGI-certificerede profilskole er lærerne klædt på til at tænke i bevægelseskoncepter. I dag sparrer bevægelsesvejledere med lærerne på teammøder.
At læse om en leg giver ikke det samme, som hvis man prøver det. Det gør vi faktisk på alle vores lærermøder. Og efter pædagogisk dag kommer det helt af sig selv – der har man brug for at komme ud og røre sig!
- Afdelingsleder, Sydskolen

 

2. Tre tiltag, der styrker bevægelse

Morgenmotion
På skolen er der hver morgen et fast motionsbånd, der sikrer aktivitet med høj puls. Motionsbåndet består af skiftende aktiviteter, som en klasse gennemfører i ca. 15 minutter. Fælles for aktiviteterne er, at de organiseres og styres af en lærer, der selv deltager i aktiviteten. I indskolingen ledes motionsbåndet nogle gange af en elev fra mellemtrinnet. På nogle trin er der turnus mellem forskellige aktiviteter, og på andre trin er der valgmuligheder, så elever kan vælge de aktivitetsformer, de er motiverede for at gennemføre.

Powerbreaks
På Sydskolen er det blevet bestemt, at der som udgangspunkt skal bruges fem minutter på powerbreaks i alle timer. Aktiviteterne varierer mellem simple, lette øvelser og klassiske spil som bordtennis eller Just Dance, som mange elever er glade for. Skolen arbejder med et fokus på at vælge og udvikle aktiviteter til powerbreaks, som giver mulighed for at inddrage pædagogiske fokuspunkter, der fx handler om at udvikle relationerne i klassen gennem samarbejde.

Teen coaches og Gåbus giver eleverne ansvar
Skolen fokuserer på at give eleverne ansvar for at træne og hjælpe yngre elever. Dette ses blandt andet i projektet Teen coaches. Eleverne er i første omgang blevet trænet af lærere på skolen og er derefter kommet i praktik i SFO’en, hvor de har stået for forskellige bevægelsesaktiviteter, og i lokale idrætsforeninger, hvor de er blevet ’undervist i at være trænere.
Et lignende koncept er projektet Gåbus, hvor en gruppe af skolebørn følges i skole om morgenen. Skoleleverne er ’passagererne’, mens ’chaufførerne’ er elever fra 6.-9. klasse. For at skabe en ramme for ordningen administreres Gåbus ved hjælp af en app, hvor de store elever tjekker ind og ud, når der er blevet hentet derhjemme.

 

3. Bevægelse kan styrke elevers selvværd

Bevægelse er i dag en fast og udbredt del af skoledagen i Vig. Både leder og medarbejdere fremhæver særligt det positive i, at flere elever har fået løftet deres selvtillid, fordi de med bevægelse kan vise nye sider af sig selv.

Faktaboks

Fælles sprog om bevægelse

Powerbreaks: Små, korte øvelser, hvor pulsen kommer op, fx gennem dans, små fitnessaktiviteter eller lignende. Der er ikke et egentligt læringsmål forbundet med det. Hensigten er at frigive noget energi, så eleverne bedre kan fokusere.

 

Bevægelse, der understøtter læring: Skolen bruger materialer som risposer, kegler og overdimensionerede terninger til at lave stafetter og andre typer aktiviteter, hvor eleverne bevæger sig i timen.

Brainbreaks: Små, korte øvelser, som fx kredser om krydskoordination, så elevernes sansemotorik udfordres. Målet er at inddrage et kognitivt element, ved at eleverne udfordres til at koordinere forskellige bevægelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.