Eksempel fra praksis

Case 3: Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev og forening

Hirtshals skolecenter har gennem de sidste tre år samarbejdet med Bordtennisklubben B75 med henblik på at skabe lokal sammenhængskraft mellem den etablerede foreningsidræt og sund bevægelse for eleverne i skolen.

1. Vision og bro mellem skole- og idrætsliv

Hirtshals skolecenter har gennem en visionær tilgang bygget bro mellem skoleliv og idrætsliv med målet om en mere aktiv børne- og ungdomskultur med fokus på motion og bevægelse. Hirtshals skolecenter og Bordtennisklubben B75 har siden 2011 udviklet et positivt samarbejde mellem foreningen, skolen og fritidsinstitutionen. Allerede inden skolereformen trådte i kraft, begyndte B75 og de lokale skoler i Hirtshals at se på reformens muligheder i forhold til et fremtidigt samarbejde.

Projektet udsprang af et tæt netværk mellem skolens folk og klubbens folk, og en af idéerne bag samarbejdet var at kombinere skolens lærerorganiserede idrætsundervisning med klubbens trænerorganiserede tilbud. Man var også interesseret i, hvordan man i samarbejdet kunne udvikle nye typer læringsrum for idrætsaktiviteter og derigennem give eleverne mulighed for mere idræt og bevægelse i hverdagen.

 

2. De fysiske rammer

De fysiske rammer for bordtennisundervisningen skiftede mellem placering på skolen og i bordtennisklubbens træningslokaler. De lokale trænere stod for undervisningen sammen med skolens lærere. Hirtshals skolecenter investerede i det udstyr, der var nødvendigt, og så gik bordtennislege og aktiviteter i gang både i idrætsundervisningen og i frikvartererne.

Løbende har skolen og klubben ageret i fællesskab og udviklet et godt miljø for idræt og bevægelse, og i 2011 begyndte B75 at tilbyde børn i de lokale skolers SFO'er gratis bordtennis. B75 sendte hver dag to bordtennistrænere ud i en skole-SFO og lavede bordtennisspil, træning og leg for alle interesserede børn. Hirtshals Skole, Bjergby Skole, Horne Skole, Tornby Skole og Bindslev Skole var med i ordningen med i alt 70-80 børn.

 

3. Når bevægelsen tager fart: Et inklusionsprojekt

Samarbejdet med bordtennisklubben B75 blev udvidet med et projekt, hvor elever med særlige behov for individuelle forløb i skolen hver formiddag deltog i B75's formiddagstræning. Dette var i et håb om at forbedre elevernes koncentrationsevne og lyst til at gå i skole. Der kom en meget positiv tilbagemelding fra både lærere, elever og forældre, og inklusionsprojektet fortsatte i 2013/14. En yderligere udvidelse af samarbejdet opstod, da skolen tilbød bordtennis som valgfag for de ældste elever, og ligeledes arrangerede skolen og B75 i samme skoleår flere bordtennisdage for 4., 5. og 6. klasserne fra Hirtshals Skole.

Faktaboks

Det virkede

Klare rammer fra start: Inden samarbejdet blev indledt, var der lavet en klar aftale med skolens ledelse om, hvilke ressourcer, der skulle indgå i projektet og hvor mange timer, der blev givet til opstart af samarbejdet.

 

Klar kommunikation og rollefordeling: Skolen brugte en fast tovholder, som havde den primære kommunikation til bordtennisklubben. Løbende gennem samarbejdet var bordtennisklubben den, der kom med ekspertisen, mens det var læreren, der havde ansvaret for elevgruppens læring og trivsel generelt.

Tydelig forventningsafstemning: Tidligt blev det klarlagt, hvilke forventninger skolen og bordtennisklubben havde til samarbejdet. Skolen havde et ønske om, at bordtennisklubben skulle have flere funktioner på skolen. Samarbejdet skulle ikke kun dreje sig om den egentlige idrætsundervisning, men også give idéer til bevægelse i elevernes skoledag.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.