Aktivitet

Kortfilm: Trekanter af lykke

Denne refleksion tager udgangspunkt i den animerede kortfilm Trekanter af lykke. Filmen drejer sig blandt andet om samfundsværdier, moral og retfærdighed. Eleverne arbejder med refleksionsspørgsmål.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i: medier, dansk, samfundsfag
Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner

Denne refleksion tager udgangspunkt i kortfilmen Trekanter af lykke (2014). Eleverne ser filmen (ca. 14 minutter), som bl.a. rummer temaer som retfærdighed, samfundsnormer, identitet, værdier, børn/voksne og relationer. Med udgangspunkt i filmen skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af filmen og deres tanker om den.

 

Materialer:

 • Kortfilmen Trekanter af lykke (2014) evt. fra Youtube
 • Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Trekanter af lykke” med refleksionsspørgsmål (findes som bilag nederst på siden)
 • Evt. elevadgang til computer
 • Evt. papir, saks og skriveredskaber til filmplakat

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

 

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

 

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

 

Tilrettelæggelse

 • Læs elevarket ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Trekanter af lykkemed refleksionsspørgsmål
 • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål) og filmen Trekanter af lykke tilgængelig for eleverne
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og tid til evaluering).

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne uforstyrret tid til at se filmen ”Trekanter af lykke” (min. 14 min, men også fint, hvis de kan nå at se den to gange – fx så de genser den efter at have svaret på spørgsmålene). Udlevér derefter elevark ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Trekanter af lykke” til eleverne og lad dem arbejde (sammen eller individuelt efter aftale) med refleksionsspørgsmål.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Som supplerende aktivitet kan eleverne gå samme i mindre grupper og lave en filmplakat for filmen ”Trekanter af lykke” og præsentere den for resten af klassen. De kan fx bruge screendump og citater fra filmen.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion. Husk at afsætte mindst 10 minutter til formålet, hvis eleverne skal arbejde med evaluering af aktiviteten.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: april 2020

 

Relaterede aktiviteter:


Kortfilmen Trekanter af lykke (2014) på Youtube: Du kan finde Trekanter af lykke her


Elevark til Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Trekanter af lykke

 

Når du har set filmen Trekanter af lykke, kan du gå i gang med spørgsmålene. Du behøver ikke besvare dem alle lige grundigt – vælg dem, du synes giver mest mening.

 

Spørgsmål til din oplevelse af filmen

 • Er der noget, der undrer, overrasker, provokerer eller irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Får du et indtryk af, hvad filmen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Er det en god måde at fortælle om det på? Hvorfor (ikke)?
 • Tror du, at alle vil opfatte filmen på samme måde som dig selv? Hvem ville? Hvem ville ikke? Hvorfor?
 • Passer musikken til filmen? Hvorfor (ikke)? (prøv evt. at høre den uden musik og/eller høre lydsiden alene)
 • Kan du lide historien? Kunne du tænke sig at se mere af samme slags? Hvorfor (ikke)? 

 

Refleksionsspørgsmål til filmen

 • Er det uretfærdigt for familien Andersen, at de lever som de gør? Hvorfor (ikke)?
 • Skal man holde med familien Andersen i filmen? Hvorfor (ikke)?
 • Er det godt, at sønnen ikke skal skifte skole? Hvorfor (ikke)?
 • Hvor mange hundehvalpe har drengene på deres værelser? Hvordan ved du det?
 • Er manden i historien et bedre menneske end kvinden? Hvorfor (ikke)?
 • Er historien uhyggelig? Hvorfor (ikke)?
 • Ender historien lykkeligt? Hvorfor (ikke)?

 

Se evt. filmen igen og se om du vil tilføje noget til dine svar på refleksionsspørgsmålene.    

 

Hvordan ville du forklare andre filmen og hvad du tænker om dem?

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan du ville præsentere historien for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.

Hvordan tænker du, at det ville være bedst, at præsentere filmen og historien for folk, så de forstår hvordan den er? En PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet? Kan det lade sig gøre at præsentere den uden af afsløre slutningen? Hvordan ville din egen plakat for filmen se ud?


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.