Redskab

Inspirationsmaterialer til bevægelse i undervisningen

Her finder du en oversigt over aktiviteter og materialer, der kan bruges i arbejdet med bevægelse som en del af fagene og skoledagen.

Oversigten omfatter et udvalg af eksisterende materiale med konkrete aktiviteter af god kvalitet. Materialer og aktiviteter er gratis, tilgængelige online og didaktiseret, så de enkelt kan anvendes i den lokale kontekst.
 

 

Materialer med aktiviteter til fag

Overblik og links til materiale og aktiviteter med fokus på bevægelse i bestemte fag.

Aktiv læring: Aktiviteter til alle klassetrin og fag.
Udarbejdet af A-sport.

Aktiv matematik: Aktiviteter til matematik til alle klassetrin.
Udarbejdet af Matematikbanken.

Aktiviteter for alle: Aktiviteter til alle fag og klassetrin. Tilpasset, så de også kan omfatte børn og unge med særlige behov. Udarbejdet af Videnscenter om Handicap.

Bevægelse i hele skoledagen: Materiale og mange forskellige aktiviteter til alle fag og klassetrin.
Udarbejdet af Dansk Skoleidræt. 

Bevægelse i naturen: Forløb, der kombinerer bevægelseslege, dyrs adfærd og teknologi. Aktiviteter til mellemtrinnet.
Udarbejdet af Astra.

Fagene i bevægelse: Materiale og aktiviteter til alle klassetrin og fag.
Udarbejdet af Fagene i Bevægelse.

Skoven i Skolen: Aktiviteter i forskellige udeområder og natur til alle fag og klassetrin. Kan blandt andet filtreres på årstid, fag og sted.
Udarbejdet af Københavns Universitet.

Aktivitetsdatabasen: Inspiration til at få bevægelse ind i skoledagen. Både i undervisning, i frikvartererne og i SFO. Kan opdeles efter fag, klassetrin, tid og fokus. Udarbejdet af Dansk Skoleidræt.

Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen (TIBIS): Viden og konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer til at arbejde inkluderende i idræt og bevægelse. Indeholder et gratis e-læringsforløb. Udarbejdet af FIIBL.

Udeskole.nu: Udeskoleaktiviteter til dansk, matematik, natur/teknologi, billedkunst, håndværk og design og til alle klassetrin. Omfatter specialundervisning og tværfaglighed.
Udarbejdet af VIA UC.

Askbasen.no/fysiskaktivlaering: Idebank med kobling til fag og klassetrin på norsk.
Udarbejdet af Western Norway University of appl. Science.

 

Aktiviteter med fokus på bevægelse generelt

Oversigten omfatter materiale og aktiviteter med fokus på bevægelse, der ikke er knyttet til bestemte fag.

Leg og bevægelse - trænerguiden: Ideer til leg og bevægelse 6-16 år. Aktiviteter til flere niveauer, deltagerantal og lokationer. Udarbejdet af DGI.

Legedatabasen på fdf.dk: Oversigt over lege med forskelligt fokus til alle alderstrin. Tid og alder er angivet.
Udarbejdet af FDF.

Aktivitetsdatabase til børn og unge med handicap: Database med fokus på inklusion af børn og unge med handicap (i bred forstand). Kan sorteres efter type af leg, sted, antal deltagere og rekvisitter.
Udarbejdet af Videnscenter om handicap.

Trivsel og bevægelse i skolen på 2rb.dk: Introduktion til ”brain-breaks”, der ikke er målrettet specifikke fag. Der kan sorteres efter fokus for aktiviteten.
Udarbejdet af FIIBL.

unpublished

Baggrundsviden 


Udeliv på KP: Viden om og inspiration omkring udeundervisning.
Udarbejdet af Københavns Professionshøjskole.

Bevægelse: Tema om bevægelse i grundskolen på emu.dk. Materialerne med inspiration og viden om bevægelse eksempelvis bevægelse i udskolingen. 
Udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udeundervisning.dk: Siden indeholder baggrundsviden om udeundervisning og inspiration til konkrete aktiviteter.
Udarbejdet af udeundervisning.dk.


Oversigten er udarbejdet af professionshøjskolerne bag sektorprojektet Fagene i Bevægelse med bistand og inspiration fra DGI, DIF, Team DK, Dansk Skoleidræt og Sundhedsstyrelsen.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.