Aktivitet

Hvad er lektier og hvornår virker de?

Her får du et bud på en indkredsning af lektiebegrebet. Du kan også blive inspireret af en række pejlemærker fra forskningen om lektier som pædagogisk redskab.

Traditionelt forstås lektier som en opgave eleven selvstændigt løser efter endt skoletid hjemme eller i en lektiecafé. Et mere moderne syn er dog at lektier er en mere integreret del af skolens virksomhed og arbejde med elevernes læring.

 

Lektier har mange former

Lektierne kan have mange former og kan bestå i at læse eller genlæse en tekst, udarbejde et konkret produkt, indsamle information og forberede, reflektere, drøfte et spørgsmål eller emne med personer uden for skolen for på den måde at åbne skolen for omverdenen. Der er generelt tale om en elevstyret del af en læringsproces, hvor undervisningsstof bearbejdes, repeteres eller forberedes selvstændigt af eleven eller i grupper med støtte fra det pædagogiske personale til, hvordan der kan arbejdes med stoffet.

 

Effekten af lektier afhænger af flere parametre

På tværs af forskningen er hovedkonklusionen, at udformningen og omfanget af lektier har betydning for effekten af lektier. Effekten af lektier afhænger bl.a. af elevens alder, lektiernes form og omfang, elevernes sociale baggrund samt arten af forældrehjælp.

 

Ni kendetegn for lektier, der har en positiv effekt

Lektier kan have en positiv effekt på de faglige resultater, når:

  • lektierne har et tydeligt formål, og eleverne har en klar forståelse af mening, relevans og læringsudbytte.
  • lærerne tydeligt kommunikerer forventninger til elever og forældre om fx omfang af og formål med lektierne samt forventninger til, at lektierne gennemføres til tiden
  • der er en tydelig kobling mellem lektierne og det stof, der arbejdes med i undervisningen.
  • sværhedsgraden af lektierne matcher elevens faglige niveau, så eleven bliver tilpas udfordret.
  • lektier varieres i form og indhold, så elevernes interesse fastholdes.
  • lektier ikke tildeles i slutningen af en time, hvor eleverne måske er mindst koncentrerede
  • lektierne ikke bruges som straf.
  • omfanget af lektier er balanceret og koordineret på tværs af fag, så eleven også har tid til andre ting i fritiden.
  • eleverne får feedback på lektierne.

 

Punkterne ovenfor bygger på international forskning fra følgende titler:

Canadian Council on Learning (2009): A Systematic Review of Literature Examining the Impact of Homework on Academic Achievement; Cooper, H., Robinson, J.C., Patall, E.A.

J. C., & Patall, E. A. (2006): Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003, Review of Educational Research, 76(1), 1–62; (Office of Assessment, Research and Data Analysis (Miami-Dade County Public Schools (2009): Literature Review. Homework.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.