Eksempel fra praksis

Hvidovre Kommune: Talenthold skaber faglig udvikling og trivsel

I Hvidovre samarbejder man med Københavns Universitet og forskellige kunstnergrupper om talenthold for elever på tværs af ni af kommunens skoler. Det giver eleverne mulighed for udfordringer og faglig fordybelse, og øger deres trivsel. Projektet lægger vægt på, at talent kan være kendetegnet af andet og mere end begavelse og karakterer.

Talentholdene skal medvirke til, at flere elever øger deres faglige niveau, og holdene skal tage de elever seriøst, som brænder for at blive særligt dygtige. Ambitionen er, at det i udskolingen skal være forbundet med prestige at være god til noget. Samtidig skal der sikres en vedvarende effekt hos eleverne, efter indsatsen er ophørt.

For at sikre både elevernes faglige udvikling og deres trivsel er det endvidere centralt, at de tilknyttede undervisere har pædagogisk forståelse for elevernes hverdag. Deltagelse på et talenthold kan give anledning til, at nogle elever for første gang føler sig fagligt udfordrede, hvilket kan skabe usikkerhed, som kræver pædagogisk dialog med en lærer. I relation til talentholdene er det vigtigt at have forståelse for, at eleverne kan være talentfulde og skrøbelige på én og samme tid

 

1. Innovation med Superflex og science med forskere

Der er frie rammer for indholdet af undervisningen, så længe den gennemføres i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med særlig ekspertise. For eksempel samarbejder innovationsholdet med kunstnergruppen Superflex, og eleverne på science-holdet undervises af forskere på Københavns Universitet.

 

2. Hvad er talent?

Kriterierne for talent sidestilles i Hvidovre Kommunes projekt ikke med høj begavelse og gode karakterer. En talentholdselev bør derimod:

 • have interesse for faget/det faglige område
 • have mod til at fejle
 • være fagligt kompetent i forhold til klassetrin
 • være nysgerrig
 • have en kreativ tilgang til arbejdet
 • være flittig og indstillet på at yde en ekstra indsats
 • være moden i forhold til sin alder
 • være motiveret for at lære mere

Undervisningen skal udfordre de talentfulde elever, men også skabe øget trivsel. På skolerne oplever lærerne, at talentholdselevernes trivsel øges, fordi de bliver anerkendt for deres særlige interesser og egenskaber, og fordi de møder ligesindede fra andre skoler.

 

3. Organisering med delt værtskab

Alle Hvidovre Kommunes ni skoler har et helt eller delt værtskab for et talenthold. Hver skole kan melde tre elever fra 7.-9. klasse til hvert talenthold, og to lærere på hver skole er tovholdere og faciliterer undervisningen.

Undervisningsopgaven på de forskellige talenthold er således delt mellem skolernes lærere, forskere og kunstnere. Inddragelsen af de eksterne samarbejdspartnere muliggør elevernes faglige fordybelse inden for det område, de arbejder med. Skolernes lærere bidrager med den faglige og didaktiske ekspertise i forhold til elevernes undervisningsbehov, struktur og formidlingsopgaven.

 

4. Gode erfaringer fra Hvidovre kommune

 • Hav øje for aktiviteter på enkelte skoler, som kan udvides og gøres tværgående på kommunens skoler.
 • Inddrag erfaringer fra andre kommuner.
 • Sæt fokus på at facilitere kontakt og samarbejde mellem kommunens skoler og kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og andre.
 • Stil sparring og rådgivning til rådighed for skoler og tværgående initiativer, fx ved at etablere en kommunal tovholder.
 • Bidrag til skolernes viden om og arbejde med mulighederne for fx talenthold som en del af lektiehjælp og faglig fordybelse i den varierede skoledag.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.