Eksempel fra praksis

Lektiecafé og faglig fordybelse på elevernes præmisser motiverer

Nordskolen gik fra klassisk lektiecafé til temainddelte værksteder med et stærkt element af elevinddragelse. Resultatet var styrket motivation og mere energi til at lære.

Nordskolen rystede posen på og skabte en ny lektiecafe med udgangspunkt i elevernes motivation og pædagogernes fagspecifikke kompetencer.

Det betyder blandt andet, at skolens lektiecafe nu har værksteder som omdrejningspunkt. I værkstederne er der skiftende temaer alt efter årstiden, men også efter de temaer, der i øvrigt er i spil i skoledagen. Desuden er eleverne selv med til at bestemme, hvilke temaer lektiecaféen skal sætte fokus på.

Både dragebygning, bagning og bål har været temaer for skolens lektiecafe. Der er således vide rammer for, hvad der kan sættes på dagsordenen. Den pædagogiske udfordring består i at medtænke elevernes læringsudbytte i aktiviteterne og at have fokus på, at aktiviteterne skal knytte an til aktiviteter i den øvrige skoledag.

 

1. Fleksibel organisering giver variation

I nogle perioder deltager eleverne i værksteder, der strækker sig over flere uger. I andre perioder kan eleverne fra gang til gang vælge, hvilket værksted de ønsker at arbejde i. Begge modeller for lektiecaféen er gode, og de tilgodeser hver især forskellige elevers forskellige ønsker og behov.

På Nordskolen er alle enige om, at den nye organisering af lektiecafeen har skabt gode resultater. Lærere og pædagoger oplever, at der er kommet langt mere læring i spil. Det skyldes blandt andet, at eleverne er mere engagerede i aktiviteterne og har lyst til at fordybe sig fagligt. Nysgerrigheden blomstrer i lektiecaféen og skaber grobund for eleverne faglige udvikling.

 

2. De voksnes engagement skaber motivation

Skoleleder Anne Eliasen er sikker på, at succesen med Nordskolens lektiecafé handler om, at lærere og pædagoger har mulighed for at arbejde med det, de er gode til og brænder for. ”Aktiviteterne er mere spændende for børnene at være med i, når de kan mærke de voksnes gejst. Og så ligger der jo også god læring i, at børnene er sammen med voksne, der brænder for deres fag og aktiviteter. Der kommer den faglige fordybelse virkelig til udtryk”, siger Anne Eliasen.

 

3. Gode erfaringer fra Nordskolen

  • Tilrettelæg lektiehjælpen ud fra elevernes behov
  • Inddrag eleverne i tilrettelæggelsen af lektiehjælpen
  • Prioritér tid og rum til samarbejde og koordinering mellem lærere og pædagoger
  • Hav for øje, at aktiviteterne i lektiehjælp og faglig fordybelse knytter sig til læringsaspekter i den øvrige skoledag – det skaber sammenhæng
  • Overvej, hvilke pædagoger og lærere, der har særlige kompetencer kan tage ansvar for bestemte fagområder og temaer
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.