Aktivitet

Er Ove fri?

Med udgangspunkt historien om Ove, der bliver låst inde, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende fællesskab om begrebet frihed – hvornår er vi er frie, og hvordan opleves det at være fri?

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Kristendomskundskab, samfundsfag, dansk, demokrati og dannelse
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i fortællingen om Ove, der uden at vide det og uden at acceptere det bliver låst inde, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende dialogisk fællesskab og tale om frihed. I løbet af dialogen kan eleverne berøre temaer som frihed, valg, ønsker, fri vilje, ansvar, rettigheder, lov og regler. Aktiviteten er en del af en større pakke af forløb, hvor eleverne gennem forskellige filosofiske og undersøgende aktiviteter engageres i emner med hovedvægt på livsfilosofisk og etisk indhold. Aktiviteterne er organiseret i temaer, der udfordrer eleverne og bl.a. understøtter elevernes alsidige udvikling samt filosofisk og kritisk tænkning.

 

Materialer:

  • En ”talebold” eller en ”talebamse”
  • Papir/post-it og skriveredskab til at skrive elevernes ideer ned til rumrejsen
  • To bamser/dukker som kan agere Ove og hans ven
  • To stykker papir, som skal symbolisere værelset og det aflåste hus

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofisk dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet, der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål, der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte, men dragende filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

Sværhedsgrad: let for elever, vanskeligere for facilitator

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs eksempelvis Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Forbered de materialer, som er nødvendige (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (afsæt eksempelvis tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (stående eller på deres stole), så alle kan se hinanden, og der er plads til dig som facilitator i rundkredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for filosofisk dialog, før du præsenterer første stimulus.

 

Stimulus til del 1: Opvarmning

Den indledende øvelse er god til at rammesætte historien om Ove i forhold til hvilke ting, man gerne vil have omkring sig. Fortæl eleverne følgende, og giv dem cirka 5 minutter sammen med deres makker til at tale om spørgsmålet. Du kan eventuelt sende makkerparrene afsted på en walk-and-talk.

 

Forstil dig, at du har søgt om at blive den første astronaut, der skal til Mars. Det tager 8 år at komme frem og 8 år at komme tilbage, og der må kun komme ét menneske med på turen.

 

Ankerspørgsmål 1: Forestil dig nu, at du er blevet valgt! Hvad vil du have med på turen? (Hvorfor?)

(Der er ingen grænser for hvad man kan have med – dog vil mange af makkerparrene sikkert have de samme ønsker (mad, fjernsyn og toilet). Skriv alle de svar, der kommer, ned på et stykke papir hver, som du lægger på gulvet. Når alle ideer er lagt ned, kan du invitere eleverne til at kommentere hinandens ønsker og hvilke ting, der er vigtigst.)

 

Stimulus til del 2: Historien om Ove

Begynd således: Læg de to stykker papir (der symboliserer værelset og det aflåste hus) i midten af rundkredsen mens du fortæller historien om Ove, der bliver flyttet fra sit værelse og vågner op i et hus, hvor han er låst inde (se historien i kursiv neden for). Vis med bamsen hvor Ove befinder sig igennem historien. Når du er færdig med at fortælle historien, stiller du ankerspørgsmål 2 med efterfølgende makkersnak, inden dialogen påbegyndes.

 

Historien om Ove

Her er Ove. Imens han sover, bliver han løftet til et hus som er låst helt af. Da han vågner op, finder han ud af, at huset har alt det, han godt kan lide: Bøger, tv, køkken, en dejlig seng at sove i, og uendeligt meget af hans yndlingsmusik og film osv.

Hvis Ove prøvede at forlade det aflåste hus, kan han ikke. Men det er faktisk sådan, at Ove er glad for at være i det aflåste hus, og derfor ikke har lyst til at forlade det. Det vil sige: Vi har Ove som befinder sig i et aflåst hus - han er glad for at være i det aflåste hus og har ikke lyst til at forlade det aflåste hus – og hvis Ove får lyst til at forlade det aflåste hus, så kan det ikke lade sig gøre.

Ankerspørgsmål 2: Er Ove fri? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

Del 3: Historien om Ove fortsætter:

En morgen da Ove vågner er hans bedste ven blevet låst inde i huset med ham. De er glade for de samme ting og kan godt lide at snakke sammen, men hans ven kan ikke lide at være i huset.

Ankerspørgsmål 3: Er Oves ven fri? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

Del 4: Historien om Ove fortsætter:

En dag bliver huset pludselig låst op. Og Ove går ud for at se hvad der sker udenfor. Men hans ven har vænnet sig til at være i huset og tør ikke gå ud.

Ankerspørgsmål 4: Er Oves ven nu fri? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 5:  Er vi frie? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

Eksempler på emner og spørgsmål der kan dukke op:

Fri vilje, frihed, valg, ønske, ansvar, rettigheder, lov/regler

Er man kun fri, når man kan gøre alt hvad man gerne vil? Findes der forskellige former for frihed? 

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Sessionens oprindelse: Peter Worley (2019): TÆNK HØJT med dine elever, Akademisk forlag

Videre bearbejdning: Emily Hartz, www.filosofiiskolen.dk

Tilpasset for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen

 

Relaterede aktiviteter

 

Referencer

Peter Worley (2019): TÆNK HØJT med dine elever, Akademisk forlag

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.