Aktivitet

Førsteland og Andetland

Med udgangspunkt i fortællingen om Førsteland og Andetland, indgår eleverne i et undersøgende fællesskab om identitet og fri vilje. Historien har flere trin, som giver mulighed for at komme vidt omkring.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: kristendomskundskab, samfundsfag, dansk, demokrati og fællesskaber
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i en fortælling om Thor og de to lande Førsteland og Andetland, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende dialogisk fællesskab og tale om identitet, tilhørsforhold og fri vilje. I løbet af dialogen kan eleverne berøre temaer som fx personlighed, statsborgerskab, identitet, ansvar, moral, andethed, tilhørsforhold, frihed, valg, kultur, grænser regler/love, samfund og trivsel.

 

Materialer:

  • En ”talebold” eller en ”talebamse”
  • En bamse/dukke som kan agere Thor
  • To stykker papir der hver især skal illustrere ’Førsteland’ og ’Andetland’ (Det kan være en fordel at skrive landenavnene på de to stykker papir og evt. lave et omrids af, hvordan landet ser ud)

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofisk dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet, der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål, der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

Sværhedsgrad: let for elever, vanskeligere for facilitator

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

 

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs evt. Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Forbered de nødvendige materialer (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (evt. på deres stole), så alle kan se hinanden, og der er plads til dig som facilitator i kredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for sessionen før du præsenterer stimulus som er fortællingen om Førsteland og Andetland.

Denne fortælling består af flere dele med tilhørende ankerspørgsmål. Det er vigtigt, at du ikke fortæller hele historien på én gang, men fortæller én del, stiller det tilhørende ankerspørgsmål og giver dem tid til makkersnak inden dialogen påbegyndes. Fortæl næste del af historien når eleverne ikke har mere at sige til den første del. Det kan være en fordel at lægge de to stykker papir (Førsteland og Andetland) i midten af rundkredsen mens du fortæller første dele af historien. Vis med bamsen, hvor Thor befinder sig igennem historien.

 

Stimulus: Førsteland og Andetland

Der er to lande: Et land kaldet Førsteland og et andet land kaldet Andetland. Thor er ”førstelænding”, dvs. han er fra Førsteland. Han er født og opvokset der og har levet hele sit liv der. I år tager Thor på sin første ferie til Andetland. I Andetland gør de tingene anderledes end I Førsteland.

Ankerspørgsmål 1: Når Thor tager på ferie, er han så førstelænding eller andetlænding? (Hvorfor?)

Ankerspørgsmål 2: Er Thor førstelænding eller andetlænding hvis han er på ferie i 6 uger/1 år/5 år..?

Imens Thor er på ferie i Andetland sker der noget slemt hjemme i Førsteland: Jordskælv og oversvømmelse som ødelægger alt og Førsteland synker i havet. Det betyder at Thor og hans familie ikke kan tage tilbage til Førsteland. [Her kan man evt. krølle papiret hvor der står ”Førsteland” sammen]. Han er nødt til at blive i Andetland selvom han ikke kan tale sproget og savner det sted han kom fra.

Ankerspørgsmål 3: Er Thor nu en andetlænding? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Efter nogen tid har Thor lært at tale sproget, har fået en familie, et arbejde og et hus. Han har det godt i Andetland. Han føler at Andetland er hans hjem.

Ankerspørgsmål 4: Er han nu andetlænding? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Flere år senere tænker Thor stadig på Førsteland, men han er glad for Andetland og vil gerne være andetlænding.

Ankerspørgsmål 4: Kan Thor blive andetlænding? Hvordan/Hvorfor ikke?

 

Eksempler på emner og spørgsmål, der kan dukke op:

Identitet, tilhørsforhold, fri vilje, personlighed, statsborgerskab, identitet, ansvar, moral, andethed, tilhørsforhold, frihed, valg, kultur, grænser regler/love, samfund og trivsel

Kan man høre til flere steder? Bestemmer man selv, hvor man hører til? Hvad skaber et menneskes identitet?

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Sessionens oprindelse: Worley, P (2015) 40 Lessons to Get Children Thinking. Bloomsbury Publishing: London

Tilpasset for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Inspirationen til sessionen kommer fra “The Philosophy foundation”: www.philosophy-foundation.org

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.