Aktivitet

Hvilke fællesskaber tilhører du?

Med inspiration fra TV2’s kampagne ”Alt det vi deler”, skal eleverne i grupper lave fællesskabsplakater som hænges op, så alle skolens elever og ansatte kan markere de fællesskaber, som de hver især tilhører. 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Kristendomsfag, samfundsfag, dansk
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner (kan evt. udvides med 2 lektioner mere)

Med inspiration fra TV2’s kampagne ”Alt det vi deler”, skal eleverne arbejde med individer og fællesskaber. De skal i mindre grupper lave forskellige fællesskabsplakater, som kan hænges op på skolen, så alle skolens elever kan sætte en streg ved de fællesskaber, som de hver især tilhører. I forlængelse af denne aktivitet, kan eleverne arbejde med temaer som sammenhold, interesser, identitet, overbevisninger, stereotyper, meninger og forskellighed.

Aktiviteten er en del af en større pakke af forløb, hvor eleverne gennem forskellige filosofiske og undersøgende aktiviteter engageres i emner med hovedvægt på livsfilosofisk og etisk indhold. Aktiviteterne er organiseret i temaer, der udfordrer eleverne og blandt andet understøtter alsidig udvikling, filosofisk og kritisk tænkning.

 

Materialer

  • Video fra TV2’s kampagne ”Alt Det Vi Deler
  • Papir, skriveredskaber og computer

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som demokrati, moralske dilemmaer eller kontroversielle emner. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: nem

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (Det kan være deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Som inspiration til opgaven skal I begynde med sammen at se videoen ”TV2 – Alt Det Vi Deler” (3 minutter). Det kan være en fordel at se den et par gange. Herefter skal eleverne lave en række fællesskabsplakater som skal hænges op et sted på skolen (samlet), hvor skolens andre elever kan gå hen og sætte en streg ved de fællesskaber som de hver især tilhører.

Eleverne skal gå sammen i mindre grupper (fx to-og-to). I grupperne skal de skrive så mange forskellige fællesskaber ned, som de kan på ca. 10 minutter – fx læseheste, fodboldfans, bange for edderkopper, matematiknørder, yndlingsret er lasagne, musikeksperter, har søskende. Ud fra alle disse fællesskaber skal hver gruppe udvælge 3-5 fællesskaber, som de skriver ned på hver sin fællesskabsplakat i A4 - de kan enten lave fællesskabsplakaterne i hånden eller på computeren.

Det kan være en fordel at grupperne får hjælp til at tjekke ved hinanden, om nogen har valgt de samme fællesskaber. Hvis det er tilfældet, vælger den ene gruppe et nyt fællesskab til deres plakat.

Når grupperne er færdige med deres fællesskabsplakater, kan de præsentere dem for hinanden og bagefter hænge dem op. Husk at lave en ”overskriftsplakat” der kan hænge over alle fællesskabsplakaterne, hvor der fx står ”Hvilke fællesskaber tilhører du? Sæt en streg i de fællesskaber som du tilhører”. Der skal også være en boks, hvor alle der deltager kan sætte en streg, så man kan tælle op hvor mange der har deltaget i alt.

 

Ekstra-aktivitet

Efter 1-2 uger kan I pille plakaterne ned, og skabe jer et fælles overblik. Hvor mange har svaret? Hvilke fællesskaber har flest individer og hvorfor mon det? Er der nogen fællesskaber, som slet ikke har nogen individer? Var der noget der overraskede jer? Hvis I skulle lave øvelsen igen, ville I så vælge nogle andre fællesskaber? Hvis I skulle lave én kun til lærerne, hvordan skulle den så se ud? Hvis skolen har samling eller morgensang, kan resultaterne måske blive præsenteret der, og ellers kan eleverne lave en præsentation til resten af klassen.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Kampagnevideo fra TV2 – Alt Det Vi Deler

Se videoen på youtube

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.